Invoering Omgevingswet: veel te stille revolutie

Datum

03 / 2017

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

omgevingswet & omgevingsvisie

Voor de vijfde, gedrukte editie van Binnenlands Bestuur schreven Co Verdaas en Paul den Otter samen met Harmen de Haas van Stadsontwikkeling Leeuwarden het essay ‘Veel te stille revolutie’ – over de invoering van de Omgevingswet en hoe deze invoering de omgang met onze leefomgeving fundamenteel zal veranderen.

De grootste stelselherziening aller tijden krijgt in de media nauwelijks aandacht volgens de auteurs. De Omgevingswet zou ons leven ‘ingrijpend kunnen veranderen’ en daarom is het ‘hoogst tijd voor een maatschappelijk en politiek debat’. Verder worden in het essay drie dilemma’s toegelicht met praktijkvoorbeelden uit gemeente Leeuwarden, als één van de gemeenten die bezig is met de implementatie van de Omgevingswet door in de praktijk te experimenteren. De drie dilemma’s gaan een rol spelen als de Omgevingswet in 2019 ingaat.

Het volledige essay lees je hier terug.

Simple Share Buttons