Samen met de gemeente Culemborg heeft Over Morgen een voorstel ingediend voor een innovatief experiment bij de spoorzone in Culemborg. De Tweede Kamer is nu akkoord gegaan met dit voorstel. Dankzij het experiment kan er een bestemmingsplan worden vastgesteld en zal de spoorzone tot ontwikkeling worden gebracht. Het experiment maakt onderdeel uit van de 7e tranche van de Crisis-en herstelwet en is op 15 mei gepubliceerd in het Staatsblad.

Onder de vlag van de crisis- en herstelwet gaat er geëxperimenteerd worden met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. De integrale gebiedsontwikkeling rond de spoorzone in Culemborg heeft nu een bestemmingsplantermijn gekregen van maar liefst 20 jaar. Normaal gesproken is de termijn 10 jaar, maar dat is in de huidige economische omstandigheden geen realistische termijn van realisatie voor een ontwikkeling als de spoorzone. De economische uitvoerbaarheid is met deze 20 jaar makkelijker te onderbouwen omdat de gehele ontwikkeling langer dan 10 jaar in beslag zal nemen. Vernieuwend is dat dit plan vooruit loopt op de toekomstige Omgevingswet waarin ook de ‘oude’ termijn van 10 jaar wordt losgelaten. Meer weten? Neem contact op met Willem van Winkoop.

 

Gepubliceerd: 11-06-2014