Gedachten over de burger en de overheid van morgen

“De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving”. De opvallendste zin in de eerste Troonrede van koning Willem-Alexander was nog maar nauwelijks bestorven, of het nieuwe begrip gonsde al door het hele land.

Waar de term participatie door de Troonrede is gehyped, is het bij Over Morgen al jarenlang deel van het DNA. Participatie zien wij niet als ideologie, het is een aanpak waarmee toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. En daarmee is het verweven met onze werkwijze. Dat bleek wel op 26 september jl. tijdens de Markt van Verbinding. Een maandelijks terugkerende kennismiddag georganiseerd door Over Morgen met als doel om adviseurs, projectleiders, netwerkpartners en (potentiële) opdrachtgevers te verbinden aan de hand van een bepaald thema, dit keer de ‘gemeentelijke verkiezingen’.

Met vier lokale politici werd gesproken over de aankomende gemeentelijke verkiezingen, over het politieke spel en de verkiezingsstrijd. En dat in het licht van drie belangrijke thema’s die een groot deel uitmaken van het werkveld van Over Morgen: Participatie, Duurzaamheid en Gebiedsontwikkeling. Het onderwerp participatie bleek de verbindende  factor  van de middag; discussies waren steeds weer te herleiden tot dit onderwerp.

Een uitgebreide terugblik van de middag vind je hier.

Gepubliceerd: 25-10-2013