Nog niet zo lang geleden hebben ondernemers, bewoners en de gemeenteraad samen voor het concept ‘Glashoes’ gekozen als nieuwe invulling van het gemeentehuis van Tubbergen. Daarin komen bestaande en nieuwe activiteiten samen. Het gemeentehuis is centraal gelegen binnen Tubbergen en is daarom bij uitstek de plek voor verschillende ondernemende initiatieven en combinaties daarvan. Denk daarbij aan horeca, evenementen, tentoonstellingen, galerie, atelier, productie van kleinschalig ambachtelijk en recreatief. Maar het is ook mogelijk als ruimte voor kantoor, dienstverlening, cursussen en vergaderruimtes, onderwijs, logies en detailhandel.

Zoek je een plek? – Met een campagne roepen Tubbergen Bruist, een projectgroep van bewoners en ondernemers, en de gemeente op ondernemende initiatieven zich te melden via www.tubbergenbruist.nl. De campagne wordt proactief opgezet door online, offline en voor de media gepaste middelen maken zoals een video tot een brochure.

Proces – Voor de herbestemming van het gemeentehuis van Tubbergen heeft de gemeente ervoor gekozen om te starten met een marktverkenning en een marktconsultatie. Op deze manier probeert de gemeente inzichtelijk te krijgen welke geïnteresseerde initiatieven er zijn voor het gemeentehuis en of de uitgangspunten van de gemeente voldoende ruimte bieden om te komen tot een goede invulling van het gemeentehuis.

Op basis van de resultaten uit de marktverkenning en de marktconsultatie zal de gemeente bepalen hoe het vervolgproces eruit zal komen te zien. De partijen die zich aanmelden middels de marktverkenning zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolgproces.

Vervolg – Tot en met 5 oktober 2017 kunnen initiatieven van klein tot groot, lokaal tot regionaal en commercieel tot maatschappelijk zich melden. Met deze initiatiefnemers en ondernemers zal er samen gekeken worden naar de mogelijkheden van een nieuwe invulling van het gemeentehuis als Glashoes.

Meer weten over de nieuwe invulling van het gemeentehuis in Tubbergen of hoe wij kunnen ondersteunen in het herbestemmen van vastgoed? Neem dan contact op met Corneel Jonkers.

Gepubliceerd: 08-08-2017