Harmen Bakker is per 1 maart gestart als algemeen directeur bij het adviesbureau voor een duurzame leefomgeving Over Morgen. Harmen was eerder al manager en adviseur bij Essent, Celerant Consulting en XS4ALL.

Over Morgen is een toonaangevend adviesbureau voor de leefomgeving. Zij biedt oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst, zoals energietransitie en gebiedstransformatie. Concrete en slimme oplossingen die vandaag al kunnen werken.

Bij Over Morgen werken ruim 65 adviseurs in zelforganiserende ‘spots’ rondom specifieke thema’s zoals mobiliteit, gebiedsvernieuwing, warmtetransitie, omgevingswet en zon. Om ook in de toekomst voldoende kennis en flexibiliteit te houden zal de organisatie de komende jaren verder groeien.

Deze nieuwe groeifase van Over Morgen sluit aan bij Harmen zijn kennis van excellent organiseren, zijn mensgerichte leiderschapsstijl en zijn sterke focus op meerwaarde voor de klant. Harmen ziet het als een uitdaging om het team van Over Morgen op een vernieuwende manier verder uit te bouwen en te ontwikkelen naar een wendbare en grensverleggende organisatie.

Gepubliceerd: 19-03-2018