Gebiedsvernieuwing Klein Plaspoelpolder van start door sloop Billitongebouw

Datum

07 / 2017

Contactpersoon

Maarten de Vries
Maarten de Vries
06 29 62 76 40 | mail

Tags

gebiedsvernieuwing

De eerste zichtbare ontwikkeling in de gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder is in gang gezet. Het Billitongebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor 38 eengezinswoningen van ontwikkelaars Schouten en BPD. Zo ontstaat levendigheid op een plek waar eerder vele jaren een groot kantoorcomplex leeg stond.

Leegstand tegengaan door transformatie
Klein Plaspoelpolder is gelegen aan de Vliet op de grens van de kernen Leidschendam en Voorburg. 50 jaar geleden is het gebied ontwikkeld tot een locatie met grote kantoren en bedrijven. Kenmerkend voor het huidige gebied zijn enkele grote leegstaande kantoorgebouwen en functies die binnenstedelijk onwenselijk zijn, zoals een betonfabriek. Over Morgen begeleidt namens de gemeente Leidschendam-Voorburg de transformatie van het gebied.

Basis voor de gebiedsvernieuwing is de in 2015 vastgestelde ontwikkelvisie, die richting geeft aan de toekomstige invulling van het gebied. Klein Plaspoelpolder moet een duurzaam en prettig verblijfsgebied worden dat goed aansluit op de omgeving, waar groen en water centraal staat. Een omgeving waar men prettig woont en op plaatsen waar dat passend is ook werkt.

Spiegelkaarten
Vertrekpunt voor de ontwikkeling van de verschillende deellocaties binnen Klein Plaspoelpolder zijn spelregelkaarten. Deze spelregelkaarten worden in participatie met de omgeving opgesteld en vormen een nadere uitwerking van de Ontwikkelvisie. Uiteindelijk bieden de kaarten de ruimtelijke uitnodiging en het toetsingskader voor een toekomstig woningbouwplan. De spelregels zijn abstract waar kan en concreet waar nodig. Abstract waar de nadere uitwerking kan plaatsvinden binnen een bepaalde bandbreedte. Zo ontstaat ruimte waarbinnen de initiatiefnemer eigen expertise kan inzetten om innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen te realiseren. En concreet waar de gemeente actief wil sturen, bijvoorbeeld op de groenblauwe randen van de kavel.

De ervaringen met deze werkwijze voor de Billitonlocatie zijn positief. Het biedt mogelijkheden om op concrete maar inspirerende wijze het gesprek te voeren met zowel omgeving als collega’s binnen de gemeentelijke organisatie. Wat is belangrijk genoeg om echt te beschermen met een concrete spelregel? En wat kan de gemeente beter vrijlaten om te stimuleren dat de markt daadwerkelijk wordt uitgedaagd om innovatief te zijn? Het is bovendien gebleken dat dit proces sneller is dan een meer traditionele aanpak.

Vervolg
De spelregelkaarten voor de andere deellocaties in Klein Plaspoelpolder worden na de zomer vastgesteld. Ze vormen bovendien de basis voor een nieuw (globaal) bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, feitelijk een pilot omgevingsplan onder de Crisis- en Herstelwet.

Meer weten over de locatie of de werkwijze? Neem contact op met Maarten de Vries, procesbegeleider Klein Plaspoelpolder.

Wil je op de hoogte blijven van ons nieuws?
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Simple Share Buttons