De gemeente Houten en zet in op een gezonde en duurzame leefomgeving en stimuleert daarom elektrisch rijden. Het organiseren van een dekkend netwerk van openbare laadinfrastructuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daaarom komen er de komende jaren ca. 75 nieuwe oplaadlocaties bij. De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld:

  • Het organiseren van een planmatige uitrol van openbaar laadpalen om een toekomstbestendig laadnetwerk te faciliteren
  • Het optimaliseren van het locatiekeuze- en plaatsingsproces van een openbare laadpaal
  • Het vergroten van het draagvlak voor elektrisch vervoer en openbare laadpalen bij de interne organisatie, wijkverenigingen, inwoners, ondernemers en gemeenteraad

Om die reden heeft Over Morgen de gemeente ondersteunt met een Gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak bestaat uit het combineren van een Toekomstprognose per buurt, Plankaart Openbare Laadinfrastructuur voor de 75 mogelijke laadlocaties, een Beleidsplan een ontwerp verkeersbesluit en een communicatieaanpak.

Bijzonder aan deze aanpak is dat met de Plankaart één ontwerp verkeersbesluit voor alle 75 locaties is opgesteld. Dit besluit is vervolgens samen met de beleidsaanpak ter visie gelegd met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Na deze ter visie legging wordt een definitief verkeersbesluit opgesteld. Om dit proces in goede banen te leiden, is er een communicatieaanpak opgesteld met zowel ‘online als offline’ middelen. Voorbeelden zijn een webplatform voor het indienen van reacties op de locatievoorstellen als wel het toepassen van (krijtverf) markeringen als ‘teaser’ op de beoogde locaties in de openbare ruimte. Tevens met de verkozen werkwijze van het alvast nemen van verkeersbesluiten voor deze locaties de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces aanzienlijk worden verkort. Meer informatie vind je via www.duurzaamhouten.nl

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Skadi Renooy. Meer weten over onze visie?

Gepubliceerd: 13-09-2017