Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer en de Minister zijn van mening dat de postcoderoosregeling goed is, gewoon langdurig blijft bestaan en dat obstakels worden weggenomen. Dat is de uitkomst van het debat van 2 juli in de Kamercommissie voor Energie met de Minister van Economische Zaken – Henk Kamp (VVD) – over decentrale energieopwekking. Belangrijk agendapunt daarin is de op 1 januari ingestelde postcoderoosregeling die voorziet in fiscale regelgeving om zogenaamde collectieve zonnevelden mogelijk te maken. Klik hier voor een korte uitleg over deze regeling.

Er zijn veel uitvoeringsobstakels die overwonnen moeten worden zoals aansluitbijdragen, goedkeuring door belastingdienst en uitsluitsel van ZZP-ers. Vrijwel alle fracties – gevoed door de vele vragen van initiatiefnemers die staan te trappelen om te beginnen – vragen de Minister deze obstakels zo snel als mogelijk weg te nemen. Alle fracties (behalve de PPV) bevestigden nogmaals dat zij achter de klimaatdoelstelling staan, dat bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van burgers daarin van cruciaal belang is en dat daarom decentrale duurzame energieopwekking in welke vorm dan ook gestimuleerd moet worden.

Over Morgen is blij dat de Minister de postcoderoosregeling onverkort steunt en het ook de kans wil geven om de werking ervan te bewijzen en toezegt dat de regeling onverkort blijft bestaan. Helaas zijn er geen harde toezeggingen gedaan wanneer de onnodige obstakels ook echt weggenomen zijn.

Wij zijn voorstander van lokale duurzaamheidsinitiatieven, om de simpele reden dat de energietransitie iets van ons allemaal is en de energietransitie evenzeer een sociale als een technische innovatie is. De transitie moet daarom beginnen bij de individuele inwoners. Het is de taak van de overheid om wet- en regelgeving (die gebaseerd is op een achterhaald energiemodel) aan te passen en de transitie daarmee mogelijk te maken. De postcoderoosregeling is een goed voorbeeld hiervan en leidt in de praktijk bij burgers, gemeenten en grondeigenaren tot veel ondernemerschap en initiatieven.

Klik hier voor de betreffende kameragenda en de stukken.
Klik hier voor het kennisdossier ‘zonnevelden’ van Over Morgen

Gepubliceerd: 03-07-2014