Welke wensen en behoeften hebben gemeenten als het gaat om de realisatie van openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s? In Overijssel helpt Over Morgen alle gemeenten met de inventarisatie hiervan. In november wordt een heuse “E-roadshow” georganiseerd, waarbij onze elektrisch vervoer experts alle vragen rondom het thema komen beantwoorden. Op basis van GIS-analyses wordt per gemeente op wijkniveau voorspellingen gedaan over waar de vraag naar openbare laadpunten gaat ontstaan.

Dit traject start samen met een nieuwe subsidieregeling van de provincie Overijssel die een bedrag beschikbaar stelt per laadpaal. Na 1 november kunnen hiervoor aanvragen door gemeenten worden ingediend. Over Morgen helpt hen vervolgens met gericht advies verder op weg om de realisatie van laadinfrastructuur te versnellen.

Meer weten? Neem contact op met Mark Verbeet.

Gepubliceerd: 13-10-2014