De eerste tien bewoners van de toekomstige woonwijk Oosterwold hebben 23 juni een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Volgend voorjaar willen deze bewoners zich vestigen. Met de overeenkomst hebben ze een optie genomen op een eigen stuk grond. Bijzonder aan deze grond is dat de initiatiefnemers hier niet alleen hun eigen huis gaan bouwen, maar ook hun eigen wegen, riolering, energie en openbare ruimte zullen aanleggen. Een dergelijke vergaande vorm van organische ontwikkeling is uniek in Nederland.

Om dit mogelijk te maken heeft de overheid de indeling van het gebied nagenoeg geheel opengelaten. Er is vooraf geen stedenbouwkundig plan opgesteld. En de overheid heeft zich beperkt tot het opstellen van een aantal spelregels zodat het gebied zich kan gaan ontwikkelen tot een blijvend groen afwisselend stadlandschap. Het uitvoeren van de plannen in Oosterwold is aan de toekomstige bewoners en gebruikers. Hiermee krijgen de initiatiefnemers een grote vrijheid om hun eigen woonideaal te creëren. Er is ruimte voor 15.000 woningen. Dit is gemiddeld circa 3 a 4 woningen per hectare. Ter vergelijking: in een nieuwbouwwijk is de gemiddelde dichtheid circa 35 woningen per hectare.

Het idee voor Oosterwold is ontwikkeld door de gemeenten Almere en Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf. Laureen Geuther van Over Morgen maakt voor de initiatiefnemers duidelijk wat de ruimtelijke en financiële resultaten van hun initiatiefplan zijn en hoe de principes uit de Structuurvisie het meest optimaal toe te passen zijn.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Oosterwold, het artikel in Trouw of neem contact op met Laureen Geuther.

Gepubliceerd: 11-07-2014