Aankomende tijd lichten we de #OverMorgenSkills van verschillende collega’s uit. In dit item de skills van Nick Bijlsma.

Samen – Behulpzaam mensenmens
Ik ben een echt mensenmens. Ik vind het fijn en belangrijk om samen te werken, zowel met de klant als met collega’s. Ik ben erg behulpzaam, maar ik kan mensen ook goed achter de broek aan zitten. Soms is dit eenmaal nodig om de vaart in het project te houden. Goed samenwerken zie ik als een combinatie van effectief werken en gezelligheid. Laatst hadden we na een geslaagd project een potje gevoetbald met onze opdrachtgever gemeente Assen, dat kan alleen als je een goede relatie opbouwt met de mensen waarmee je samenwerkt.

LefVan schaakkampioen naar adviseur energietransitie

Ik schaak al bijna mijn hele leven. In het verleden ben ik Nederlands jeugdkampioen geweest en nog steeds schaak ik op nationaal topniveau. Mijn schaakervaring heeft me geholpen om analytisch te denken en strategisch te werk te gaan. Dit komt nu goed van pas als adviseur, want je moet in mijn werk altijd een stap vooruit denken. Bij het voorbereiden van de werksessies voor gemeentelijke Warmtetransitievisies moet je bijvoorbeeld goed nadenken over welke partijen je uitnodigt en wat hun belangen zijn. Wie gaat welke zet maken en hoe reageert de andere partij daarop? Net zoals bij schaken is het als adviseur ook altijd afwachten wie je tegenover je krijgt, iemand die terughoudend is of iemand die juist risico durft te nemen. Je plan van aanpak moet je daarop aanpassen en dat vraagt soms om wat lef van alle partijen om samen tot het juiste resultaat te komen.

Verbindend – Gastcolleges voor scholieren en professionals
Mijn doel is het versnellen van de energietransitie. Kennisdeling is daarbij cruciaal. Tijdens mijn studententijd gaf ik gastlessen over de energietransitie op middelbare scholen om jongeren te betrekken bij de opgave waar we met z’n allen voor staan. Nu gebruik ik mijn kennis om gemeenten, bewoners en bedrijven te helpen naar een aardgasvrije samenleving. Jong, oud, expert of leek, iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de transitie en als adviseur treed je op als verbinder tussen die partijen. Bijvoorbeeld door interactieve energiecafés te organiseren.

Doortastend – Het grote plaatje niet uit het oog verliezen
Soms komt mijn advies niet geheel overeen met de wensen van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld vanwege politieke keuzes. Regelmatig zie ik dat het lastig is om af te wijken van doelstellingen die al eens door een gemeenteraad zijn ondertekend. Je moet dan doortastend optreden en de wensen van de opdrachtgever centraal stellen, zonder daarbij het grotere plaatje uit het oog te verliezen.

Benieuwd hoe waar Nick aan werkt of wil je een keer met hem doorpraten? Bekijk hier zijn persoonlijke pagina. #OverMorgenSkills

Gepubliceerd: 17-04-2020