Over Morgen geeft college in Elektrisch Vervoer (EV). Heeft u in uw werk veel te maken met Elektrisch Vervoer en moet u daar keuzes in maken? En bent u benieuwd naar aansprekende praktijkvoorbeelden? Meld u dan nu aan voor de tweedaagse masterclass Elektrisch Vervoer op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2014.

Laadinfrastructuur, bestuurlijke aspecten, koppeling aan energietransitie, smart grids, verdienpotentieel en innovatiegericht aanbesteden. Dit en nog veel meer ontwerpen komen aan bod tijdens de masterclass. Experts met diverse achtergronden zijn aanwezig om hun visie en ervaring met elektrisch vervoer en de transitie naar duurzame mobiliteit te delen.

Over Morgen is gevraagd invulling te geven aan het onderdeel integrale beleidsvorming. Harm Welleweerd gaat in op lokaal, gemeentelijk beleid voor elektrisch vervoer.  Hét terrein waarvoor Harm verantwoordelijk is in de gemeente Den Haag. Want wat is nu wel en niet acceptabel op het gebied van laadinfra in de openbare ruimte? Er zijn inmiddels al straten met meer dan tien EV’s. Hoe gaat lokaal beleid in Den Haag hier mee om en hoe ziet dit beleid er precies uit? En vooral ook; wat merkt de burger van dit alles? Harm geeft in zijn verhaal bijzondere aandacht aan de verantwoordelijkheden bij verschillende beleidsterreinen – milieu, vervoer, gebiedsontwikkelingen- en de wijze waarop op lokaal niveau integraal beleid gevoerd kan worden.

Voor meer informatie, een uitgebreide modulebeschrijving of aanmelden, kijk dan hier. Of neem contact op met Harm Welleweerd.

Gepubliceerd: 13-08-2014