De partners van de Noordelijke Maasvallei ondertekenden 14 augustus 2017 het nominatieformulier voor de UNESCO MAB (Man And Biosphere) status voor het gebied De Maasheggen. De Maasheggen vormen een waardevol en eeuwenoud cultuurlandschap en een keten van natuurgebieden langs de Maas. De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen gestold landschap: er wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het gebied is het toneel van allerlei ontwikkelingen, zoals de reconstructie van het landelijk gebied, nieuwe mogelijkheden voor wonen en werken, natuurontwikkeling, duurzame landbouw en ruimte voor de rivier.

Met het ondertekenen van het nominatieformulier voor de Maasheggen willen de gemeenten Boxmeer en Cuijk en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap samen met de partners een stap zetten om een UNESCO status te verkrijgen voor dit unieke gebied. In het volgende hoofdstuk van De Maasheggen zal bescherming en ontwikkeling hand in hand gaan. Daarvoor wil De Maasheggen deelnemen aan het UNESCO ‘Mens en de Biosfeer’ programma. Door de deelname wordt De Maasheggen een biosfeer­gebied. Hiermee krijgt het gebied een speciale status wat betreft duurzame ontwikkeling waarbij de relatie tussen natuur en mens centraal staat. In biosfeergebieden doen onder andere onderzoekers research naar biodiversiteit, zetten lokale ondernemers duurzaam toerisme in de markt, krijgen scholieren informatie over natuur en milieubehoud, en produceren lokale boeren ook biologische streekproducten die de lokale identiteit versterken.

De kansen die de status van UNESCO biosfeer­gebied geeft sluiten perfect aan op de ambities voor De Maasheggen zoals beschreven in het gezamenlijk met de gebiedspartners opgestelde Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei (2016), waarin De Maasheggen een sleutelrol vervult.

Over Morgen heeft dit uitvoeringsprogramma opgesteld samen met de gebiedspartners. Ook heeft Over Morgen de gebiedspartners ondersteund in het proces voor de aanvraag bij UNESCO. Meer informatie over deelname van de Maasheggen aan het UNESCO biosfeer programma is te vinden op de door ons ontwikkelde storymap: maasheggenunesco.com.