Co Verdaas is benoemd tot voorzitter van de Mijnraad. De Mijnraad heeft tot taak de minister van Economische Zaken strategisch te adviseren met betrekking tot het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. Co volgt per maart Wim Meijer op als lid en voorzitter.

Met de inwerkingtreding van de herziene Mijnbouwwet op 23 februari 2016 is de grondslag onder De Mijnraad verbreed. Tot voor kort adviseerde de Mijnraad enkel over vergunningen inzake de Mijnbouwwet. Op basis van de herziene Mijnbouwwet adviseert de Mijnraad voortaan ook over winningsplannen. Daarbij gaat het niet alleen om gaswinning, maar bijvoorbeeld ook om het winnen van aardwarmte, het opslaan van CO2 en andere zaken die zich ondergronds afspelen. De Mijnraad wordt geacht daarbij boven- en ondergrond met elkaar te verbinden.

Gepubliceerd: 30-03-2016