Er zit een kloof tussen de Rijksambitie om in 2050 circulair te zijn en wat er speelt in de wijk. Daarom heeft Over Morgen, in opdracht van het college van Rijksadviseurs, samen met de stedenbouwkundige bureaus Must en Urbanos onderzocht wat de ruimtelijke impact is van een circulaire economie in de wijk. Het doel: lessen trekken als input voor overheidsbeleid en handelingsperspectief: hoe kunnen we met circulair aan de slag in de wijk. Dit hebben wij gedaan voor de wijken De Maten in Apeldoorn en Wielwijk in Dordrecht.

Circulaire economie, een volhoudbaar toekomstperspectief voor onze economie, krijgt steeds meer aandacht. We merken dat het meer en meer een containerbegrip wordt waar iedereen iets mee wil, maar dat het lastig is te bepalen, wat het oplevert, bijvoorbeeld voor de wijk. Circulair is geen doel, maar een middel en werkwijze om iets te bereiken of te maken. Daarom is dit onderzoek ingestoken als middel, gericht op de lokale urgentie in de wijk.

De Maten in Apeldoorn kent eigenlijk weinig  problemen. Daarom is het onderzoek gericht op de kans hoe de overmaat aan openbare ruimte in te zetten als hefboom in de transitie naar een circulaire economie in de wijk. In plaats van de openbare ruimte te zien als kostenpost, hebben wij het uitganspunt genomen van de openbare ruimte als verdienmodel. Het is immers één grote grondstoffenbank.

Wielwijk in Dordrecht kent wel degelijk problemen zoals werkloosheid en lage inkomens. Daarom is het onderzoek daar gericht op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van bewoners door circulaire principes toe te passen.

Deze week op 7 februari, hebben wij op het congres Circulaire Gebiedsontwikkeling van Platform 31 en het College van Rijksadviseurs de belangrijkste conclusies van de onderzoeken gepresenteerd.

Lees de verbindende conclusies in het rapport Rijk en Wijk. Deze conclusies zijn getrokken op basis van de twee trajecten, waarvan de rapporten hieronder te lezen zijn.

De Maten circulair in Apeldoorn
De huidige benadering van circulaire economie en verduurzaming in wijken richt zich op lokaal met kleine stappen en pilots vooruit. Maar, als een volledige wijk circulair gerevitaliseerd moet gaan worden, redden we het hier niet mee. Daarvoor hebben gemeentes een strategie nodig. In Apeldoorn hebben we scenario’s voor een circulaire openbare ruimte ontwikkeld die daarbij helpen. Lees meer in het onderzoek De Maten in Apeldoorn.

Lees de conclusie van de wijk De Maten hier.

Wielwijk circulair in Dordrecht
De huidige lineaire systemen zijn zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Dit gaat niet altijd samen met sociale en lokale waarde creëren. Als gemeenten voor een wijk een andere motivatie dan financieel rendement hebben, bijvoorbeeld lokale werkgelegenheid creëren, dan liggen er ruimschoots kansen om circulaire principes toe te passen in de wijk. Lees meer in het onderzoek Wielwijk in Dordrecht.

Lees de conclusie van de wijk Wielwijk hier.

Meer weten?
Graag eens doorpraten over dit onderzoek, of wat circulaire economie voor u kan betekenen? Neem contact dan contact op met Thijs Aarden, adviseur bij Over Morgen, 06 24 25 95 20 of thijs.aarden@overmorgen.nl.

Gepubliceerd: 09-02-2018