Het succes van de Burgermeester Academie, mede geïnitieerd door Over Morgen, is zelfs onze Zuiderburen niet ontgaan! De Burgermeester Academie was 7 november op uitnodiging van Flora vzw in Brussel aanwezig op de Bazaar Co-creatief. Flora vzw is een Belgisch federaal expertisenetwerk dat momenteel onderzoek doet naar de vraag hoe overheidsbeleid innovatieve en co-creatieve initiatieven van burgers kan ondersteunen.

Bijna 100 pioniers (Burgermeesters) van Belgische burgerinitiatieven brachten tijdens de Bazaar Co-creatie met elkaar in kaart hoe beleid hen remt of stimuleert en hoe dit verbeterd kan worden. De dag begon plenair met een interessante lezing van Anne Snick  (Flora vzw) over duurzame complexe systemen, van waaruit de kloof tussen de wereld van lokale dynamische initiatieven en de starre beleidswereld inzichtelijk werd gemaakt.

Haar uiteenzetting over de wereld van lokale initiatieven werd concreet gemaakt door het verhaal van twee pioniers: Bram Gilles van Maison Biloba en Ann Decortes van Blue Assist. Ook Egbert Holthuis van de Europese Commissie DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie en de Burgermeester Academie maakten concreet waarom de beleidswereld worstelt met de ontwikkeling van beleid dat co-creatie mogelijk maakt.

Een belangrijke conclusie die werd getrokken door de aanwezigen is dat de huidige indicatoren die in de beleidswereld worden gehandhaafd (financiën, BNP, economische groei) vaak niet in staat zijn de meerwaarde van sociale innovaties (welzijn, sociale cohesie, eigenwaarde) aan te tonen, waardoor succesvolle pilots vaak toch geen structureel vervolg krijgen. Aan de andere kant zijn initiatiefnemers vaak geneigd zich af te zetten tegen de overheid, waardoor het reproducerend vermogen van overheden niet wordt benut.

Gepubliceerd: 08-11-2013