Actieplan voor centrum Dedemsvaart

Datum

05 / 2017

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Tags

vitale centrumgebieden

In Dedemsvaart werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten samen aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief voor het centrum. In een actieplan voor het centrum hebben zij 8 speerpunten benoemd voor een succesvol centrum. De speerpunten zijn concreet uitgewerkt in 35 concrete acties. Eén van de acties is het aanstellen van een centrummanager. Daarnaast besteedt het actieplan veel aandacht voor de Marktstraat en zetten de partijen in op het vergroten van beleving, nieuwe en frisse winkelconcepten en een compact kernwinkelgebied.

In het centrum van Dedemsvaart is met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar is en met voldoende parkeerplaatsen. Het Masterplan is nog in uitvoering. Tegelijkertijd verandert de wereld en ook het winkellandschap razendsnel. Dat heeft impact op het centrum van Dedemsvaart, maar brengt ook kansen en uitdagingen met zich mee. Handelsvereniging Dedemsvaartse Middenstand Centrum (DMC), de stichting BIZ-bestuur en de gemeente Hardenberg willen de uitdagingen waar het centrum van Dedemsvaart voor staat gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot het opstellen van een actieplan voor het centrum van Dedemsvaart. Ondernemers, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en Plaatselijk Belang Dedemsvaart hebben hieraan meegewerkt.

Ruben Visser van Over Morgen heeft het samenwerkingsproces begeleidt en was penvoerder voor dit actieplan.

Simple Share Buttons