Leegstand van vastgoed en braakliggende terreinen worden vaak benaderd als probleem. Wij geloven dat tijdelijke initiatieven en concepten waarde toevoegen aan een gebied of pand. Door in samenwerking met gebruikers en initiatiefnemers een gebied of pand in te vullen, ontstaat nieuwe levendigheid en energie. Dit trekt vervolgens weer nieuwe gebruikers en investeerders aan. Een organische ontwikkeling is geboren.

Voor ons is tijdelijkheid meer dan ‘even invullen’, het is een nieuwe manier van ontwikkelen. Over Morgen helpt u graag met uw aanpak voor de tussentijd.