Door zon is het mogelijk om op korte termijn bij te dragen aan hernieuwbare energieopwekking. De potentie van de zon is namelijk oneindig en is bovendien gratis en nagenoeg overal beschikbaar. Het is de kunst hier slim gebruik van te maken, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van zonneparken.

Wacht niet af, maar neem een actieve houding aan. Inspireer, wees duidelijk en zorg dat je voorbereid bent om de initiatieven vanuit een positieve houding te ontvangen. Veel gemeenten worden benaderd door ontwikkelaars of grondeigenaren met de vraag of er op een specifieke plek een zonnepark ontwikkeld mag worden. Vragen die worden gesteld gaan over spelregels, leges, ruimtelijke mogelijkheden, zakelijke afspraken, besluitvorming en vergunningen.

Masterclass Zon 15 maart 2018
In een sessie van 2,5 uur geven we inzicht in de rol van zonneparken in de energietransitie, de businesscase ervan, de ontwikkelvoorwaarden, technische aspecten, hoe de markt van ontwikkelaars er uitziet, de ruimtelijke dilemma’s die optreden en de valkuilen. Ook brengen we een bezoek aan het Zonnepark Apeldoorn als onderdeel van de masterclass zodat je met eigen ogen een zonnepark van dichtbij kan bekijken.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor politiek bestuurders, ambtenaren en lokale energiecoöperaties  die zich interesseren voor energievraagstukken, zonne-energie en de ontwikkeling van zonneparken. Na deze workshop ben je in staat om op een deskundige en effectieve wijze beleid te maken voor zonneparken en gesprekken met marktpartijen aan te gaan.

Deelnemen?
Interesse in een deelname aan de Masterclass Zon op 15 maart 2018? Neem contact op via info@overmorgen.nl of bel met Jan Jaap Wesselink 06 – 42 70 01 38. De kosten bedragen € 550,– (excl. BTW) per deelnemer. Maximaal 10 personen kunnen deelnemen per masterclass.

Download hier de brochure.