Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het plaatsen van flexwoningen is een onderdeel van de oplossing.

Maar het plaatsen van flexwoningen voor gemeenten blijkt niet zo makkelijk als het klinkt. We blijven achter bij de gestelde targets. Een vaak gehoord probleem is het vinden van locaties.

Er is nog plek in elke gemeente

Bij Over Morgen zijn we ervan overtuigd dat er in elke gemeente nog plek is voor flexwoningen. De uitdaging zit volgens ons in het creeëren van overzicht, het maken van onderbouwde afwegingen en daarmee het voeren van het juiste gesprek met partijen in een gemeente of gebied. Hiervoor hebben wij de Locatiescan Flexwonen ontwikkeld.

Met de Locatiescan Flexwonen vind je op een eenvoudige en snelle manier de meest kansrijke locaties voor tijdelijke huisvesting in jouw gebied.

Waarom de Locatiescan Flexwonen?

  • Maakt locaties inzichtelijk die nog niet in beeld waren
  • Zorgt voor inzicht en overzicht
  • Objectieve basis voor goed onderbouwde locatiekeuzes
  • Brengt het gesprek op gang over locaties
Ronja van der Roest

Ik wil meer weten

Neem contact op voor meer informatie of een demo met Ronja van der Roest,06 58 72 68 94.

Hoe werkt de Locatiescan Flexwonen?

De Locatiescan is een GIS-analyse, gebaseerd op het vinden van onbebouwde locaties zonder belemmeringen voor tijdelijke woningbouw. Deze locaties koppelen we vervolgens aan diverse openbare datasets, waardoor er een selectie gemaakt kan worden op factoren zoals afstand tot voorzieningen en OV. We focussen hierbij op locaties binnen de rode contouren.

De adviseurs van Over Morgen voeren deze unieke scan van potentiele locaties voor flexwoningen voor jouw gemeente uit en helpen desgewenst met het selectie- en beoordelingsproces.

Hieronder zie je hoe we dit doen:

Locatiescan Flexwonen

In 6 stappen selecteer je alle geschikte locaties voor flexwonen

Stap 1:

We maken een eerste selectie van locaties, die moet voldoen aan criteria die bepalen of een locatie kansrijk is voor tijdelijke woningbouw. Een locatie moet bijvoorbeeld onbebouwd zijn. Daarnaast sluiten we o.a. gebruiksfuncties als parken, begraafplaatsen, natura2000 en sportvelden uit van de lijst van mogelijke locaties. Ook schrappen we locaties waar risicocontouren op liggen. We gebruiken de BGT als basis voor de locatieselectie.

 

Stap 2:

We koppelen relevante openbare data zoals de afstanden tot station, supermarkt en school en OV. Deze koppeling levert inzicht in de aantrekkelijkheid van een locatie. Deze informatie kan worden gebruikt om de aantrekkelijkste locaties te selecteren, later in het proces.

 

Stap 3:

We valideren de locaties. We classificeren we de locaties op basis van kansrijkheid. Dit is een menselijke check, om eventuele onlogische modeloutput eruit te filteren.

Stap 4:

We bepalen de eigendomssituatie van de locaties via het Kadaster. Eigendom bepaalt namelijk mede de kansrijkheid. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke gronden misschien relatief snel worden benut.

Stap 5: 

We bepalen samen met jullie de top X locaties op basis van de locatiekenmerken.

Stap 6: 

We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief gebiedsatlas. Zie de video hieronder voor een impressie van de app.

 

‘Met de Locatiescan Flexwonen hebben we al vele kansrijke locaties voor tijdelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen in beeld gebracht voor onze opdrachtgevers. De tool is zeer gebruiksvriendelijk.’ 

 

Loes Bertholet, C3 Living.

Flexwonen

De Locatiescan hebben we samen met C3 Living ontwikkeld. C3 gebruikt de Locatiescan om samen met hun partners (o.a. woningcorporaties en Leger des Heils) in gesprek te gaan met gemeenten over beschikbare locaties voor flexwonen.

Ook voor diverse gemeenten in Nederland is de Locatiescan ondertussen ingezet, onder andere in Utrecht, Maastricht, Ede, Emmen en Coevorden.

Ik wil meer weten

Vul onderstaand formulier in en adviseur Ronja van der Roest neemt contact met je op voor een demo en een vrijblijvend gesprek.