Met de Locatiescan Flexwonen vind je op een eenvoudige en snelle manier de meest kansrijke locaties voor tijdelijke huisvesting in jouw gebied.

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het plaatsen van flexwoningen is een onderdeel van de grotere oplossing van de opgave.

Maar het plaatsen van flexwoningen voor gemeenten is niet zo makkelijk als het klinkt. Een vaak gehoord probleem is het vinden van locaties.

Ik wil meer weten

Neem contact op voor meer informatie of een demo met Rick van Hees, 06 82 34 77 65

Er is nog plek in elke gemeente

Bij Over Morgen zijn we ervan overtuigd dat in elke gemeente nog plek is voor flexwoningen. Er zijn altijd nieuwe locaties die nog niet in beeld waren. Juist voor het vinden van deze locaties is onze locatiescan onmisbaar.

Waarom de Locatiescan Flexwonen?

  • Meer inzicht in potentiele locaties voor flexwonen binnen de gemeente
  • Denken vanuit mogelijkheden
  • Werken aan oplossingen voor het woningbouwprobleem

Hoe werkt de Locatiescan Flexwonen?

De Locatiescan is een GIS-analyse, gebaseerd op het vinden van onbebouwde locaties, gefilterd op belemmeringen en gekoppeld aan diverse beschikbare datasets, die helpen gefundeerde keuzes te maken.

De adviseurs van Over Morgen voeren deze scan van potentiele locaties voor flexwoningen voor jouw gemeente uit en helpen desgewenst bij het vervolgtraject.

De locatiescan selecteert geschikte onbebouwde locaties.

Hieronder zie je hoe we dit doen:

Wij vinden in 6 stappen alle geschikte flexlocaties in jouw gemeente

Locatiescan Flexwonen

Stap 1: We selecteren de basislocaties, wij gebruiken hiervoor de basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Op basis van deze en andere datasets bepalen we of een locatie onbebouwd is.

Ook sluiten we op basis van deze dataset functies en mogelijke bouwrestricties als parken, begraafplaatsen, Natura2000 en sportvelden uit van de lijst met mogelijke locaties.

Stap 2: We koppelen relevante openbare data zoals de afstaden tot station, supermarkt en school.

Deze koppeling creeert variabelen waarop we later filteren en kan worden bepaald hoe kansrijk een locatie daadwerkelijk is.

 

Stap 3: We doen een menselijke validatie- en beoordelingsronde.

De locaties die overblijven uit stap 1 en 2 zijn nog steeds redelijk omvangrijk voor een gemeente.

Met een menselijke check classificeren we de locaties op basis van kansrijkheid. Op deze manier filteren we locaties die logischerwijs niet in aanmerking komen voor woningbouw van flexwoningen uit de lijst.

Stap 4: Het bepalen van de eigendomssituatie van de locaties.

Locaties die binnen het eigendom van de gemeente vallen zijn natuurlijk interessanter voor het plaatsen van flexwoningen dan percelen die in eigendom zijn van particulieren.

 

Stap 5: We bepalen de top X locaties voor het bouwen van flexwoningen.

Stap 6: We leveren de resultaten op in een interactieve app inclusief gebiedsatlas.

De Locatiescan is een mooie basis voor gesprek, geeft overzicht en is een objectieve analyse van de kansen voor flexibele woningbouw.

 

C3

Flexwonen

Vind samen met ons de juiste plekken in jouw gemeente

De ambitie van woningcorporaties om in 2 jaar 10.000 flexwoningen te realiseren is een mooie, maar grote opgave. Daarnaast vraagt de huisvesting van statushouders en vluchtelingen in deze tijd van woningtekorten ook nog eens om flexibele oplossingen.

Met de Locatiescan Flexwoningen vind je op een eenvoudige en snelle manier de meest kansrijke locaties voor tijdelijke huisvesting in jouw gebied.

Ik wil meer weten

Vul onderstaand formulier in en adviseur Rick van Hees neemt contact met je op voor een demo en een vrijblijvend gesprek.