• Welkom in het liveblog van dinsdag 27 oktober.
  • Volg hier onze themasessie Participatie in je gebiedsontwikkeling volgens de Omgevingswet tijdens PROVADA 2021.

LIVEBLOG

13.30 uur Even voorstellen

We gaan van start! Adviseurs Tabitha Mann en Sanne Veldhuizen trappen af met een voorstelronde. De mensen in de zaal hebben verschillende achtergronden, van gemeenten tot projectontwikkelaars.

13.40 Wat wordt bedoeld met participatie in de Omgevingswet?

Sanne licht toe dat het gaat om een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. En dat er een grotere rol is weggelegd voor ontwikkelaars.

Participatie gebiedsontwikkeling Provada 2021

13.45 Dan start het spel

3 vrijwilligers uit het publiek schuiven aan bij het bordspel. Degene die het eerst over de finish is, wint. Onderweg komen de deelnemers verschillende dilemma’s tegen. Kiezen ze voor links, of voor rechts? Pas dan mogen ze verder.

Participatie in je gebiedsontwikkeling Omgevingswet Provada 2021

13.48 Dilemma / Hoe gebruik jij het (vastgestelde) Participatiebeleid in jouw gebiedsontwikkeling?

Deelnemer 1: “Ik kies voor links, omdat ik nog niet goed op de hoogte ben. Dat voelt veiliger, omdat ik bij instanties zoals gemeenten nog vaak tegen een muur aanloop. Meestal is er nog geen helder participatiebeleid.”

Als deelnemer 3 even later ook op dit dilemma stuit: “Ik kies voor rechts. Ik wil graag eerst weten of er een participatiebeleid is, en wat het inhoudt.”

Provada 2021 Participatie gebiedsontwikkeling Omgevingswet

13.54 Dilemma / Er is geen duidelijk toetsingskader, hoe zorg jij ervoor dat je participatie goed genoeg is?

Deelnemer 2 kiest voor links. De gemeenteraad is niet de directe gesprekspartner. Hij is wel in gesprek met medewerkers van de gemeente, en checkt bij het team of het zo kans van slagen heeft bij de gemeenteraad.

Provada 2021 Participatie gebiedsontwikkeling Omgevingswet

14.01 Dilemma / Hoe zet je bestaand beleid zoals de omgevingsvisie die participatief zijn opgesteld in voor jouw gebiedsontwikkeling en verwijs je daarnaar?

Deelnemer 3 kiest voor links. Net als deelnemer 1: “Ik kies ook voor links. Zo kan ik intern polsen: gaat het plan landen?”

Provada 2021 Participatie gebiedsontwikkeling Omgevingswet

14.12 Dilemma / Hoe kan je participatie inzetten om jouw gebiedsontwikkeling sneller en beter te maken?

Deelnemer 3: “Heel ingewikkeld dit. Dat heeft alles te maken met geld. Het hangt af van het type product en de opdrachtgever. Ik maak wel eens mee dat er 2 tot 3 jaar vertraging is, omdat er georganiseerde weerstand ontstaat. Terwijl uiteindelijk wordt gebouwd wat in eerste instantie is bedacht. Ik merk ook dat er weinig kennis en kunde is bij de participant. Het is een afweging die je steeds opnieuw moet maken.” Ze voegt toe: “Er komen steeds nieuwe bezwaren binnen, in de loop van de tijd. Je accepteert zo ook dat het traject steeds verlengd wordt.”

Uiteindelijk kiest deelnemer 3 voor links.

De andere deelnemers gaan voor rechts. Omdat ze vinden dat een wethouder ook een rol heeft. Natuurlijk moet hij of zij luisteren naar het volk. Maar de wethouder moet ook blijven besturen, wat betekent: soms ook gewoon de knoop doorhakken.

Provada 2021 Participatie gebiedsontwikkeling Omgevingswet

14.24 De winnaar

Deelnemer 2 is als eerste over de finish. Hij ontvangt een leuke prijs.

Tabitha sluit af met: “Er wordt een grotere rol verwacht van de initiatiefnemer om de omgeving erbij te betrekken. Dat doen jullie al. Maar het gaat steeds meer spelen. Het gaat niet zozeer om bezwaren, want die mensen kom je altijd tegen. Het gaat vooral om met participatie betere plannen te maken voor een toekomstbestendige leefomgeving.”

Einde van het liveblog

Dit liveblog stopt. Volg ons verder op overmorgen.nl/provada of Twitter via @OverMorgen.

Meer weten over participatie volgens de Omgevingswet?

Lees ons position paper: Wat participatie echt moet zijn, samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving.