Ons team van ervaren adviseurs helpt overheden en bedrijven met energie en klimaatvraagstukken. Dit doen wij met passie voor duurzaamheid en een tikkeltje eigenzinnigheid.  

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Marnix Brongers.

Regionale Energie Strategie (RES)

Wij begeleiden bijna de helft van alle 30 Regionale Energiestrategie (RES) regio’s in Nederland in meer of mindere mateDit doen wij op zorgvuldige wijze met aandacht voor het bestuurlijke proces. Wij zorgen voor een helder beeld van de opgave en een gedragen proces bij stakeholders en bestuurders. Daarbij betrekken we overheden, ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen omdat wij geloven dat dit zorgt voor een strategie die ook echt realiteit gaat worden. 

Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Met een uitvoeringsprogramma duurzaamheid helpen we bij het maken van een actiegericht plan waarmee gemeenten en overige stakeholders aan de slag kunnen om gestelde ambities in de realiteit te brengen. De programma’s stellen we op in co-creatie met de belangrijkste stakeholders en relevante afdelingen binnen de gemeente. Samen geven we vorm aan een routekaart. Naast het inbrengen van inhoudelijke expertise, schetsen we altijd welk proces doorlopen moet worden en wat voor organisatie nodig is om de realisatie van de uitvoering in gang te zetten.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Het wordt steeds belangrijker onze leefomgeving hierop aan te passen. Stresstesten hebben de opgave op veel plekken inmiddels in beeld gebracht. Wij gaan de vervolgdialoog aan over strategische keuzes en kansen. Met overheden en andere betrokken stakeholders ontwikkelen we uitvoeringsprogramma’s met concrete maatregelen voor de toekomst. Volgens de Over Morgen werkwijze met aandacht voor participatie en gedreven door heldere data.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Masterclass circulair bouwen

Circulair bouwen vraagt om een andere manier van omgaan met grondstoffen. De start naar een circulaire bouweconomie is gezet en wordt door de bouwsector opgepakt. Voor organisaties kan circulair bouwen echter veel meer opleveren dan alleen een besparing van grondstoffen. Wij maken dit concreet in de masterclass circulair bouwen. 

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Energiemodellering en monitoring

Met energiemodellering brengen we de energietransitie voor lokale, regionale en nationale overheden in beeld. Hoeveel windturbines en zonnevelden zijn er in 2050 nodig om klimaatneutraal te zijn en hoe gaan we energie opslaan wanneer de zon niet schijnt? En hoe verloopt de warmtetransitie? Hoeveel huizen moeten van het gas af om de energiedoelstellingen te behalen? 

Energiemodellering geeft de inzichten die bestuurders nodig hebben voor het maken van keuzes voor onze toekomst. Bijvoorbeeld voor de Regionale Energie Strategie of voor de ontwikkeling van duurzaamheidsprogramma’s (welke doelen streven we na en hoe kunnen we die behalen? Hiervoor gebruiken wij het Energie Transitie Model (ETM).   

Na vaststelling van de opgave bieden wij maatwerk om de voortgang te kunnen monitorenDaarvoor gebruiken wij Microsoft Power BI, waarmee wij tevens de effectiviteit van beleidsmaatregelen in kaart kunnen brengen. 

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op
Download hier de brochure
Vraag een gratis demo aan

Projecten energie & klimaat