Bij Over Morgen zien we de transitie naar de circulaire economie en leefomgeving als één van de grootste en belangrijkste uitdagingen. Daarom steken we onze handen volop uit de mouwen en jagen we die veranderingen aan.  

Zolang we vraagstukken en projecten vanuit het traditionele lineaire gedachtegoed oplossingen blijven benaderen, zullen we onze gemeenschappelijke doelen van volledig circulair in 2050 nooit gaan halen. Daar brengen wij graag verandering in. De daadwerkelijke omslag naar een circulaire economie vraagt volgens ons om een andere manier van werken en een vernieuwende blik. 

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Malu Hilverink

Circulaire beweging vertalen naar projecten

De transitie naar een circulaire economie is een beweging. Een beweging waarin we het onbekende moeten omarmen en gaan ontdekken. Wij brengen de beweging op gang bij mensen, organisaties en in projecten. Dit doen we door circulariteit te laten doorleven en mensen door een circulaire bril naar de wereld te laten kijken. Dit vertalen we naar plannen en projecten.  

Circulair is een werkwijze en dit wordt zichtbaar en concreet in projecten. Daarom werken wij aan het maken van circulaire gebieden, plekken en gebouwen. We integreren het proces van gebieds-en vastgoedontwikkeling met circulaire en duurzame ambities en doelstellingen. In onze projecten vinden we een toekomstbestendige balans tussen de aarde, de maatschappij en de markt. 

Samen met jou willen we een circulaire beweging starten en dit vertalen naar een authentieke visie en doordachte strategie met actieagenda.  

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Circulaire principes toepassen in ruimtelijke projecten

Onze kracht is de verbinding tussen onze circulaire kennis en ervaring in de fysieke leefomgeving en het starten van een circulaire beweging in projecten en organisaties. Plannen maken en tegelijkertijd al starten met concrete initiatieven, waarbij betrokkenen circulariteit echt ervaren en anders leren denken. Mensen en oplossingen verbinden die leiden tot verrassende circulaire inzichten. Dit doen we met hulp bij het toepassen van circulaire principes in je ruimtelijke project, zoals concrete maatregelen ter input aan het ontwerp.

 

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Strategisch advies

Strategische advisering hoe circulaire principes toe te passen in jouw gebieds- en vastgoedontwikkeling. 

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Starten en begeleiden van circulaire proeftuinprojecten

Door een project te definiëren als ‘circulaire proeftuin’ creëren we letterlijk ruimte om het anders te doen en in de praktijk te ervaren wat circulariteit nou echt betekent. Dit gaat verder dan enkel het hergebruiken van materialen. Het vraagt om anders samenwerkingsvormen, nieuwe financiële modellen en vooral ook lef en doorzettingsvermogen. De geleerde lessen kunnen we vervolgens weer toepassen en opschalen naar andere (grotere) projecten.

Of het nu gaat om een bouwkavel, een stuk openbare ruimte of een andere project. Wij helpen jou om deze ontwikkeling van de grond te krijgen en samen met de juiste partijen echt een circulaire plek te maken of initiatief te starten dat inspireert. En als het helpt om zelf in te stappen, dan zijn wij daar ook niet vies van.

Een voorbeeld van zo’n circulaire proeftuin is DeltaWonen in Zwolle, waarin de ruimte wordt gegeven aan partijen om te ontdekken hoe je circulair bouwt. Hierdoor wordt de creativiteit en ambitie van de betrokken partijen volledig benut waardoor we echt stappen kunnen maken op het gebied van circulariteit.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Masterclass circulair bouwen

Circulair bouwen vraagt om een andere manier van omgaan met grondstoffen. De start naar een circulaire bouweconomie is gezet en wordt door de bouwsector opgepakt. Voor organisaties kan circulair bouwen echter veel meer opleveren dan alleen een besparing van grondstoffen. Wij maken dit concreet in de masterclass circulair bouwen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op