Dromen realiseren met lef en actie die een directe impact op kwaliteit van leven hebben is wat Tabitha drijft. Met een praktische aanpak en een creatieve ondernemersgeest vertaalt zij ideeën naar concrete actie en realiteit. Tabitha kan enerzijds met visie en concepten aan de slag, maar anderzijds ook de details uitdenken om tot de stip op de horizon te komen. Procesmanagement, PR/marketing, communicatie en conceptontwikkeling behoren tot haar skills-set. Als spin in het web zorgt zij voor het soepel laten samenkomen van alle disciplines en taken.

tabitha.mann@overmorgen.nl
06 13 99 03 50

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energie & klimaat gebiedseconomie gebiedsvernieuwing omgevingswet participatie vastgoed warmtetransitie zon & wind

Clean climbers

☀ In het zonnetje gezet: Clean Climber

Deze afgelopen tijd gingen we ter inspiratie langs bij initiatieven die een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Vandaag de laatste in onze reeks. Adviseur Tabitha Mann zet Clean Climber in het zonnetje. Dit initiatief zet zich in om het sportklimmen te verduurzamen door de plekken waar het sportklimmen plaatsvindt schoon te houden en door…

Gebiedseconomie jaaroverzicht

Tips voor starten met een wijkaanpak: Participatie

Starten met een Wijkaanpak, hoe doe je dat? In deze blogreeks beschrijven we een aantal inzichten uit de voorhoede. Zo kunnen gemeenten én andere stakeholders die ook willen starten er hun voordeel mee doen. In de voorafgaande weken behandelden we koppelkansen en stakeholders & regie. Deze week gaan we in op het onderwerp participatie &…

Klaar voor de Omgevingswet?

Klaar voor de Omgevingswet?

Volgend jaar is de nieuwe Omgevingswet écht van kracht. In 2019 heeft Over Morgen zich beziggehouden met het voorbereiden van gemeenten op de nieuwe wet, hoe er in de geest van de Omgevingswet samengewerkt moet worden met de samenleving. Ook hebben we geholpen met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe kijken we erop terug…

Autodeel Award 2019

DeeldeZon wint Autodeel Award 2019 voor beste lokaal initiatief

Het Interreg-project DeeldeZon – waarbij deelauto’s functioneren als wijkaccu’s – heeft vandaag de Autodeel Award 2019 gewonnen in de categorie ‘beste lokale initiatief’ met het project in Venlo. DeeldeZon krijgt de prijs omdat het project direct in de wijk bijdraagt aan een beter klimaat, luchtkwaliteit, meer ruimte en minder parkeerdrukte. Een zevenkoppige vakjury koos anoniem…

Warmtetransitie van Katwijk in de praktijk: eerste informatiemarkt voor bewoners en ondernemers

De gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken samen of de Hoornes als eerste wijk van Katwijk aardgasvrij kan worden. Over Morgen ondersteunt hen in de participatie en communicatie. Een eerste stap in het betrekken en informeren van de bewoners en ondernemers in de wijk is de Informatiemarkt Duurzaam Hoornes. Tabitha Mann:…

Focus, lef en draakkracht in Beesel

Op maandag 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Beesel de duurzaamheidsvisie 2019 – 2030 ‘Focus, lef en draakkracht’ aangenomen. De visie is samen met inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente ontwikkeld. In de duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping staan de opgave, doelen en tussenstappen voor een duurzaam Beesel genoemd. Ook worden op hoofdlijnen genoemd…

Kick-off scholierenproject: De kust is the place to be!

Donderdag 13 december was de kick-off van het scholierenproject: De kust is the place to be! Leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en van basisschool Warande, 280 in totaal,  gaan de komende maanden aan de slag met het bedenken van ideeën en uitwerken van plannen om van de kust  ‘the place to be!’…

Masterclass Zon en Wind voor alle bewoners in Beesel

Beesel, een Limburgse gemeente. Is klein qua omvang, maar groot qua ambitie: klimaatneutraal in 2030. En daar wordt serieus werk van gemaakt. Met hulp van onze expertise en procesbegeleiding werkt Beesel voortvarend in de geest van de Omgevingswet aan de ambitie klimaatneutraal.   Kennis van alle bewoners vergroten De energietransitie wordt steeds concreter. We gaan…