Peter-Paul heeft zich bewezen als adviseur en projectleider bij het verduurzamen van vastgoed. Hij wil graag dat zijn werk onderscheidend is. Dat wil zeggen dat hij meedenkt met de klant en denkt in technisch, financieel, juridisch en organisatorisch haalbare oplossingen. Bij zijn advies kijkt hij altijd naar de belangen van alle stakeholders. Zo komt er een advies dat meer is dan alleen een antwoord op de initiële vraag. Door vanuit de Total Costs of Ownership van de gebouweigenaar en vanuit de totale huisvestingskosten van de gebruiker te redeneren, wordt de kans vergroot dat een project wordt gerealiseerd dat ook echt duurzaam is – dat is voor hem de ultieme motivatie van zijn werk.

peterpaul.smoor@overmorgen.nl
06 21 55 09 29

LinkedIn
Ik werk aan de thema's corporaties & vastgoed energietransitie