Maurits is naast strategisch adviseur gebiedseconomie ook eigenaar van Over Morgen. Hij is een teamspeler die ook enorm kan genieten van het manouveren in politiek-bestuurlijke omgevingen binnen zowel de lijn- als projectorganisatie. Door het combineren van gebiedseconomische visie en de nodige pragmatiek weet Maurits op strategische wijze te sturen op (financieel) resultaat. Maurits heeft bovendien ruime ervaring binnen grondbedrijven en wordt met regelmaat gevraagd onderhandelingstrajecten tot een goed einde te brengen.

maurits.materman@overmorgen.nl
06 46 13 42 92

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedseconomie vastgoed

Duurzame businesscase voor Het Hof

Het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier in Utrecht gaat begin 2017 van start. Het Hof is een ware circulaire proeftuin, waar ruimte is voor kruisbestuiving, creativiteit, circulair ondernemen en ontmoeting. Het Hof wordt een groene buiten werkplek waar creatieve, duurzame, kleine ondernemers zélf hun eigen werkruimte rondom een publieke binnentuin bouwen. Ondernemers kunnen hun…

Samenwerking nieuwbouwwijk Hardenberg beklonken

De samenwerking tussen Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg, om zo de nieuwbouwwijk Marslanden ll te gaan ontwikkelen, is een feit. De partijen hebben (financiële) afspraken op hoofdlijnen gemaakt voor de realisatie van circa 1.000 woningen (Hoofdlijnenakkoord), maar hebben niet voor 1.000 woningen de samenwerking vastgelegd. Dit hebben de partijen enkel in een samenwerkingsovereenkomst gedaan…

Managen van resultaten voor grondexploitaties

De afgelopen jaren is er veel geschreven over verandering bij gebiedsontwikkeling in Nederland. Economische malaise, een kritische consument, een omslag in het financieringsklimaat en trends als internetshoppen zijn kenmerken van een veranderende context. Ontwikkelingen worden kleiner en vraaggestuurd, kennen een toenemende mate van complexiteit (financieel, markttechnisch en ruimtelijk), worden nadrukkelijker gestuurd vanuit kasstromen en het…

Over Morgen sluit raamovereenkomst met Provincie Utrecht

Voor de periode 2016-2019 hebben de provincie Utrecht en Over Morgen een raamovereenkomst gesloten voor deelname aan het Expertisenetwerk financieringsconstructies binnenstedelijke ontwikkeling. Dit netwerk heeft als doel om een aangeboden casus van advies te voorzien en een flinke stap voorwaarts te helpen dan wel een vastgelopen traject weer vlot te trekken. En op deze wijze…

Maurits: Darwinisme in de planeconomie

De grondexploitatie is het thuisland van de planeconoom. Jarenlang was dit de veilige (advies-)haven van de planeconoom. Echter het vakgebied van de planeconomie is zich versneld aan het ontwikkelen. Met de brede introductie van het residueel rekenen in het vorige decennium werd hier de vastgoedeconomie aan toegevoegd. De kennisbehoefte verbreedde zich naar vastgoed, maar tegelijkertijd…

Van onzekerheid naar beheersbare zekerheid

De gemeente Molenwaard staat voor de complexe opgave van de transformatie van het sociale domein, zoals de decentralisatie van zorgtaken. Daarnaast is de maakbaarheid van het ruimtelijk domein een illusie gebleken. Wat betekent dit voor de realiteit van ruimtelijke ontwikkelingen van een gemeente en hoe kun je dit financieel beheersen? Na de succesvolle workshop in…

Waardering voor het grondbedrijf met slecht weer

Maurits Materman en Bram van Uden zetten in het blad ‘Grondzaken In de Praktijk’ uiteen hoe er een heldere toekomstbestendige koers gevaren kan worden op de vastgoedmarkt. Een koers welke de weg vrij maakt voor het afwaarderen van gronden en het ophogen van voorzieningen bij gemeenten. Veel ontwikkelings- en grondbedrijven hebben de afgelopen periode potentiële…

Lovend Juryrapport voor “Bredaas grondbeleid”

De Rekenkamer Breda heeft eind 2013 de prijs ‘de Goudvink’ voor het beste rekenkamerrapport in 2013 ontvangen voor het rapport “Bredaas grondbeleid”. Het juryrapport is zeer lovend over het onderzoek. Onder meer wordt gesteld dat het rapport ‘een goed handelingsperspectief biedt voor de gemeente. De gemeenteraad heeft een groot deel van de aanbevelingen onmiddellijk overgenomen. Het…

Masterclass: Slim verdiend!

Financiële strategieën van overmorgen. De ruimtelijke ontwikkeling van Over Morgen verschilt van die van vandaag. De gebruikelijke aanpak leidt niet meer tot hetzelfde resultaat. In de nieuwe realiteit moeten we antwoorden geven op vragen die we onszelf nog niet eerder hebben gesteld. Wat willen de eindgebruikers eigenlijk? Hoe betrekken we de omgeving actief bij een…