Marnix is een verbindende en daadkrachtige adviseur die goed tot zijn recht komt in het managen van en adviseren bij lastige verandervraagstukken in complexe omgevingen. Zijn gedrevenheid en enthousiasme maakt energie los, motiveert en inspireert. Marnix zet beweging in gang. Door zijn visie en inhoudelijke betrokkenheid, zijn sturing op proces én inhoud, weet hij die beweging te richten en concrete resultaten met maatschappelijke impact te boeken. Marnix is een snelle denker met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij schakelt makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering. Daarbij communiceert hij makkelijk op allerlei verschillende niveaus. Met passie werkt hij aan de transitie naar een duurzame leefwereld. Omdat de wereld daar beter van wordt!

marnix.brongers@overmorgen.nl
06 5318 6438

LinkedIn
Ik werk aan de thema's

locatie duurzame energie-opwek

Marnix: Maak verstandige keuze voor locaties duurzame energie-opwek

Gemeenten werken samen in een regio aan de Regionale Energie Strategie (RES). Tegelijkertijd werken ze afzonderlijk van elkaar aan hun lokale beleid voor energie-opwek. Dit kan botsen. Nu is het moment om verstandige keuzes te maken voor de locaties van grootschalige duurzame energie-opwek en te leren van fouten uit het verleden. Laat je duizend bloemen bloeien? Prik je niet aan de doornen!

omarm complexiteit in de energietransitie

Marnix: Omarm complexiteit in de energietransitie

Als adviseur vragen mensen mij vaak complexe problemen eenvoudiger te maken. Ik ben ervan overtuigd dat in een aantal vraagstukken juist een brede blik meer manoeuvreerruimte geeft. Kom tot een oplossing door problemen te combineren. Bijvoorbeeld landbouw en de energietransitie. Maak het niet te klein, omarm complexiteit.

Marnix: Aan het werk voor morgen

De uitdaging van een duurzame leefwereld Nederland en de wereld moet op de schop. De afgelopen jaren is op veel vlakken vooruitgang geboekt. Toch is er nog veel te doen. De uitdaging ligt vooral in de vraag hoe de maatschappij enthousiast wordt om mee te gaan doen. Dit hangt af van de verdeling van de…