Duurzame mobiliteit raakt steeds meer vervlochten met de belangrijkste opgaven in onze leefomgeving.

Edvard heeft een visie op hoe mobiliteit de komende decennia moet worden vormgegeven en draagt deze uit in de strategische projecten waar hij aan werkt. Dit zorgt ervoor dat de mobiliteitsoplossingen in een regio, gebied of wijk duurzame meerwaarde opleveren voor de omgeving en haar gebruikers en aansluiten op andere uitdagingen, zoals de energietransitie, vervoersarmoede en klimaatadaptatie.

Edvard is een pionier in hart en nieren. Innovatieve, complexe projecten met meerdere stakeholders krijgt hij met zijn pragmatische, ondernemende aanpak snel van de grond. Hij zet als betrouwbare sparringpartner op strategisch niveau zijn jarenlange ervaring op het gebied van deelmobiliteit, MaaS en laadinfrastructuur in om de belangen van zowel de markt als de overheid te dienen. Edvard houdt altijd de eindgebruiker voor ogen: hij boekt zichtbaar resultaat op het gebied van duurzame gedragsverandering bij eindgebruikers.

Hij kijkt altijd verder vooruit en koppelt opgaven slim aan elkaar, zodat ze elkaar versterken en de juiste plek krijgen in de leefomgeving. Met een macro-economische blik volgt hij de duurzame en technologische ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij altijd verder kijkt dan een project op zich. Zijn drive is het versnellen van de mobiliteitstransitie in samenwerking met publieke en private opdrachtgevers.

edvard.hendriksen@overmorgen.nl
06 1191 0018

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit