Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.

dave.alberts@overmorgen.nl
06 47 66 69 91

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit duurzame gebiedsontwikkeling omgevingswet

integrale duurzame gebiedsvernieuwing

Duurzame gebiedsontwikkeling is ‘het nieuwe normaal’

Hoewel we al jaren over het onderwerp praten, zien we nu pas echt de tekenen dat het thema duurzaamheid een volwaardige plek krijgt in gebiedsontwikkelingen. Nu het eindelijk zo ver is, is ons betreft een duurzame gebiedsontwikkeling de nieuwe realiteit. Maar hoe pakt dit uit in de praktijk? De wereld van gebiedsontwikkeling is een hele…

stikstofcrisis

Duurzame mobiliteit als oplossing voor de stikstofcrisis

Die stikstofproblemen, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Een groot aantal van onze natuurgebieden is overbelast en dat is slecht voor de biodiversiteit. Natuurherstel duurt jaren, dus is het niet gewoon tijd om die uitstoot bij gebiedsontwikkeling te beperken? Onze adviseur gebiedsvernieuwing Dave vindt van wel. In een serie conversaties met Werner Altenaar van Marxman…

Middenzone gezondheidspark Dordrecht

Over Morgen ontwikkelt mobiliteitsconcept voor Middenzone Gezondheidspark Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure gegund aan Ballast Nedam Development. Het plan voor een hoogstedelijk en duurzaam woongebied is door Over Morgen voorzien van een mobiliteitsconcept met bijpassende parkeerbalans. Het Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Dit…

Overdracht van stikstofruimte van veehouderij naar bouwers

Die stikstofproblemen, daar zijn we voorlopig nog niet van af. Een groot aantal van onze natuurgebieden is overbelast en dat is slecht voor de biodiversiteit. Natuurherstel duurt jaren, dus is het niet gewoon tijd om die uitstoot bij gebiedsontwikkeling te beperken? Dave en Werner vinden van wel. In een serie conversaties laten ze wat proefballonnetjes…

stikstofcrisis

Dave en Werner denken mee in de stikstofcrisis

Die stikstofproblemen, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Een groot aantal van onze natuurgebieden is overbelast en dat is slecht voor de biodiversiteit. Natuurherstel duurt jaren, dus is het niet gewoon tijd om die uitstoot bij gebiedsontwikkeling te beperken? Dave Alberts van Over Morgen en Werner Altenaar van Marxman Advocaten vinden van wel. In…

Dave: Pas op voor een explosieve ondergrond

Met de aanhoudende aantrekkingskracht van steden speuren ontwikkelaars en gemeenten in en rond de stad naar kansen voor gebiedsontwikkeling. Waar groengebieden van belang zijn voor klimaatadaptatie, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie, komt de focus daarbij steeds meer te liggen op transformatie en herbestemming. De voormalige defensieterreinen verspreid over ons land vormen vaak buitenkansjes.…

Blue District Cartesiusdriehoek

Dave: Uitvoering Omgevingsvisie geen gewoonte

Samen maken we de stad. Dat is het motto van veel gemeenten bij het maken van hun Omgevingsvisie. Grootschalige en meeslepende participatieprocessen leiden tot de mooiste visies. Rijk geïllustreerde rapporten met enthousiasme vastgesteld door gemeenteraden. Missie volbracht, project afgesloten. Maar waar blijft de uitvoering?    Weinig gemeenten zullen het toegeven, maar dit is wat bij…

Dave: Live verslag: Over Morgen studiereis – Bilbao

Na de ernstige economische crisis die Bilbao doormaakte in de jaren ‘90 besloot men dat het tijd werd voor een nieuwe, modernere koers en dat Bilbao leefbaarder moest worden. Het bekendste icoon van deze stadsvernieuwing is natuurlijk het beroemde Museo Guggenheim Bilbao. Maar er is meer gaande. Aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en stedelijke kwaliteit zijn…