Megan Visscher Over Morgen

Megan Visscher aan de slag bij Over Morgen

Na het succesvol afronden van haar afstudeerstage bij Over Morgen met een mooie 8 heeft Megan Visscher er nog lang geen genoeg van. In de herfst is zij daarom begonnen als adviseur bij Over Morgen om ruimtelijke data in te zetten bij het inrichten van een toekomstbestendige leefomgeving. Lees hier wat Megan drijft en waarom…

wijkgerichte aanpak woningcorporaties

Tips en trucs voor woningcorporaties bij wijkgerichte aanpak

De woningcorporatie is gewend aan de complexgerichte aanpak. Nu wordt van haar als belangrijke samenwerkingspartner in de energietransitie ook iets anders gevraagd; het wijkgericht aanpakken van complexen en woningen. Op 12 november vond het webinar ‘Huurdersparticipatie bij de wijkgerichte aanpak’ plaats, georganiseerd door Aedes. Adviseur Rosa Goossens zette de belangrijkste tips en conclusies op een…

Gerard van Santen

Gerard van Santen nieuwe adviseur Over Morgen

Gerard van Santen, voormalig directeur bij Gebiedscoöperatie O-gen, is per 1 januari 2021 werkzaam bij ons als adviseur buitengebied. Wij zijn blij met de komst van Gerard bij Over Morgen. ‘Met O-gen heeft Gerard van Santen het buitengebied op de kaart gezet en met nieuwe innovaties gewerkt aan het platteland van de toekomst. Met zijn…

Wijkaanpak

Projectorganisatie en regie bij de wijkaanpak aardgasvrij

Wij doen momenteel veel waardevolle lessen op in de Wijkaanpakken Aardgasvrij. Deze lessen houden we niet voor onszelf. Graag delen we onze ervaringen die we gedurende alle trajecten leren, om zo de warmtetransitie te versnellen. Dat doen we met korte 3 tips in 3 minuten-filmpjes, casepresentaties en blogs. Zo deed onze adviseur Jade Oudejans veel…

Verzilver uw dak

Hoe verzilveren we zon op dak in de RES?

Het PBL heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle concept RES’sen. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit Over Morgen dat er ook op organisatorisch vlak nog veel winst te behalen is. Hoe…

transitievisie warmte medemblik

Op weg naar aardgasvrij in coronatijd

Samen met gemeenten zijn we druk bezig met het opstellen van transitievisies warmte. Bewonersparticipatie is erg belangrijk in de trajecten om samen te bepalen welke wijken als eerste overgaan op duurzame energie. Corona maakt het praten met inwoners extra moeilijk, want fysieke informatieavonden mogen we momenteel niet organiseren. Gelukkig is er digitaal veel mogelijk en…

Omgevingswet

De Omgevingswet ligt op koers: een update

Wellicht een misleidende titel, want de inwerkingtreding van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. Toch is er positief nieuws te melden: de afronding van de wet- en regelgeving vordert gestaag. Er wordt nog getimmerd aan het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) en er is een stappenplan gepubliceerd. In dit stappenplan staat wat overheden nog moeten…