Vraag aan ons

Op een unieke plek in Utrecht wordt langs de Kruisvaart het project Kruisvaartkade ontwikkeld door MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op de kavel worden 430 tot 600 woningen gerealiseerd met hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben Over Morgen gevraagd een nadere uitwerking te doen van het integrale duurzaamheidsconcept ‘Urban Healty Living’. Op de onderwerpen energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulair was de vraag om zowel voor het gebied als voor de gebouwen te komen met een integraal concept om het gebied duurzaam, gezond en groen te ontwikkelen.

 

Onze oplossing

In een viertal werksessies met de opdrachtgever hebben schetsten we een integrale duurzaamheidsconcept. De uitwerking van het concept vond plaats met relevante betrokken partijen in het ontwerpproces en in goed overleg met installatietechnische adviseurs die al aan boord waren. Hierdoor was het mogelijk een uitwerking te maken die zowel stedenbouwkundig als installatietechnisch goed ingepast kon worden in de plannen. Per thema (energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit) zijn op het niveau van gebied, gebouw en gebruiker kansrijke maatregelen beschreven, alsmede de koppeling met andere thema’s, mogelijke partners en vervolgstappen. Specifiek voor het onderwerp duurzame mobiliteit is een verdere uitwerking gemaakt, om tot een verlaagde parkeernorm te komen. Het geheel is opgeleverd in een interactieve Storymap die in het verdere ontwikkelproces bruikbaar is.

 

Verbindingen tussen partijen

Voor het thema circulariteit heeft Over Morgen onderzocht welke invulling mogelijk was met behulp van lokale ondernemers. Meerdere bedrijven hebben hun dienstverlening gepitcht. Dit heeft geresulteerd in een aantal verbindingen tussen opdrachtgever en lokale bedrijven. Op ons advies is ook contact gezocht met de gemeente Utrecht om ze mee te laten denken in deze fase.

Gepubliceerd: 24-07-2020