Omgevingsvisie

Omgevingsvisie geeft blik op de toekomst

Gemeenten moeten binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie vaststellen. Onze adviseurs zorgen ervoor dat zo’n visie niet in een bureaulade belandt, maar echt een blik op de toekomst geeft. Zo wordt hij nuttig voor de hele omgeving. ‘De raad heeft bij de totstandkoming van een omgevingsvisie een…

Ard Lammertink

Ard Lammertink aan de slag als adviseur bij Over Morgen

Ard Lammertink levert al jaren een bijdrage aan de realisatie van duurzame energieprojecten. Bij Over Morgen gaat hij aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzame energie en mobiliteit. ‘De komende jaren zullen we heel hard en slim moeten werken om stap twee, drie en verder in de energietransitie mogelijk te maken.’ Waarom…

Groeifonds: Investeer in het omzeilen van reistijd

Maandag presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Twintig miljard euro is er beschikbaar om te investeren in niet structurele zaken op het gebied van kennisontwikkeling, R&D innovatie en infrastructuur. De investeringen zijn nodig om economische groei te stimuleren en een financiële buffer aan te leggen voor economisch mindere tijden. En investeren in economische groei door…

energiemodellering

Energiemodellering onmisbaar voor RES 1.0

Om de juiste discussies te voeren, op basis van feiten en cijfers, was energiemodellering van grote waarde in de concept-RES fase. Ook in de RES 1.0 is het onmisbaar’, vertelt Dennis Iseger, energieadviseur bij Over Morgen. We hebben de opgave om tenminste 35TWh grootschalige hernieuwbare energie op land te realiseren in 2030. Dat is ambitieus…

van de kant komen

Ook in coronatijd kunnen we ‘van de kant komen’

120 gasten, 40 sprekers en 15 live- en digitale sessies. En dat in coronatijd. Het klinkt onmogelijk. Toch is het gelukt. Over Morgen organiseerde voor het Servicepunt Duurzame Energie samen met AEF afgelopen donderdag 3 september in samenwerking met Provincie Noord-Holland met succes ‘VAN DE KANT KOMEN’, een uniek kennisfestival voor professionals die werken aan…

elektrische fiets

☀ In het zonnetje gezet: duurzaam elektrisch fietsen

Deze zomer gaan we langs bij initiatieven die een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving. Vandaag nummer 3 in onze reeks. Deze keer een kleine actie, die veel impact maakt als iedereen het zou doen. Adviseur Anouk Bakx ging langs bij Simone Haarbosch om haar in het zonnetje te zetten. Simone heeft ervoor gekozen om…