Leefstraat

Lisa: Help mee de vakantiestraat waarmaken

De coronacrisis geeft ons de kans om te flirten met hoe de toekomstige stad eruit kan zien. Sterker nog: we moeten nu doorpakken, want we hebben buitenruimte nodig in de stad. Dit is hét moment om daar werk van te maken. Ik doe een oproep aan jou om hierover mee te denken. Doe je mee?…

Spoorzone Gouda

Omgevingswet zet leefomgeving weer centraal bij gebiedsontwikkeling

Ambtenaren, bestuurders, raadsleden, initiatiefnemers en adviseurs wachten in spanning af wat de Omgevingswet aan veranderingen met zich mee gaat brengen. Het is een stelselwijziging van het huidige omgevingsrecht die in de praktijk van gebiedsontwikkelingsprojecten consequenties gaat hebben. Saskia Moolhuijzen geeft tekst en uitleg over de ontwikkelvisie als programma onder de Omgevingswet. ‘Niet de regels centraal,…

RSW Noord-Veluwe

RSW Noord-Veluwe: ‘kwaliteit en diepgang’

Op het gebied van warmte is de regio Noord-Veluwe bijzonder. Alle zeven gemeenten hebben afgelopen jaar een Transitievisie Warmte gemaakt. Parallel hieraan heeft de regio haar Regionale Structuur Warmte (RSW) opgesteld. Projectleider Ingrid Giebels: ‘Door beide trajecten naast elkaar te laten lopen, waren we in staat een RSW op te leveren met veel diepgang.’ Ingrid…

De #OverMorgenSkills van Jade Oudejans

Aankomende tijd lichten we de #OverMorgenSkills van verschillende collega’s uit. In dit item de skills van Jade Oudejans. Lef: niet bang zijn voor nieuwe dingen Ik pak zaken graag op mijn eigen wijze aan. Ik vind het dan ook heerlijk dat ik hierin als procesbegeleider de vrijheid heb. In de warmtetransitie ben je voortdurend bezig…

Klimaatadaptatie

Over Morgen aan de slag met klimaatadaptatie in Zuid-Nederland

Piekbuien en extreem hete dagen raken onze landbouw, natuur, drinkwatervoorraden en ook thuis en op straat gaan we de klimaatverandering steeds meer voelen. Wij zien klimaatadaptatie als essentieel onderdeel voor een duurzame leefomgeving. We zijn daarom trots op onze nieuwe opdracht: we gaan voor de regio Zuid-Nederland een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opstellen. Samen maken we…

Megan Vischer

Megan zet geodata in voor duurzame mobiliteit

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Deze maand is Megan Visscher vanuit huis begonnen als afstudeerstagiair bij Over Morgen. Zij gaat onderzoek doen naar Mobility as a Service op de Zuidas. Wie ben je…

Sanne: De Omgevingswet en de warmtetransitie: kansen op wijkniveau

Wat hebben de Omgevingswet en de warmtetransitie met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet veel zou je zeggen. De ene is wetgeving en de andere een concrete transitie op energiegebied. Ze stellen gemeenten echter allebei wel voor grote uitdagingen. De Omgevingswet biedt daarbij een aantal interessante instrumenten om de warmtetransitie in gemeenten te helpen. Ze hebben daarmee meer met elkaar te maken dan je zou denken.

8 tips voor werken met de Omgevingstafel

Nu de Omgevingswet is uitgesteld, hebben we meer tijd om hiermee te oefenen. De bedoeling van de wet klinkt mooi in theorie, maar hoe werkt dat straks in praktijk? In Zandzoom Heiloo werken we al vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet en passen we het concept van de Omgevingstafel toe. Max van den Berg en…