kostenverhaal Delft

Over Morgen begeleidt Delft bij gemeentelijk kostenverhaal

Over Morgen is geselecteerd door de gemeente Delft om te helpen bij het proces om te komen tot beleid voor gemeentelijk kostenverhaal. Deze beleidskaders zijn voor Delft nodig omdat sprake is van een enorme investerings- en woningbouwopgave in de komende jaren. De gemeenteraad heeft onlangs de motie ‘Huisje, boompje…’ aangenomen voor de uitbreiding en kwaliteitsverbetering…