Managen van resultaten voor grondexploitaties

De afgelopen jaren is er veel geschreven over verandering bij gebiedsontwikkeling in Nederland. Economische malaise, een kritische consument, een omslag in het financieringsklimaat en trends als internetshoppen zijn kenmerken van een veranderende context. Ontwikkelingen worden kleiner en vraaggestuurd, kennen een toenemende mate van complexiteit (financieel, markttechnisch en ruimtelijk), worden nadrukkelijker gestuurd vanuit kasstromen en het…