Zonnepark Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn


Vraag aan ons
Ontwikkel en bouw een zonnepark tussen de wijk Zuidbroek en de A50 en exploiteer deze voor een periode van 16 jaar.

Contactpersoon

Erik Tissingh
Erik Tissingh
06 20 74 52 18 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Tags

financiële sturing, zon & wind

Zonder subsidie geen zonnepark. We hebben daarom er als eerste voor gezorgd dat aan alle benodigde randvoorwaarden werd voldaan om de SDE+ subsidie aan te kunnen vragen; het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met de gemeente, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het uitvoeren van de benodigde financiële analysis. Omdat de SDE+ subsidie een competitief element kent – diegene die subsidie voor een lager bedrag aanvraagt, heeft een grotere kans deze beschikt te krijgen – is het van groot belang een nauwkeurige financiële analyse uit te voeren. De analyse bestaat onder andere een gedetailleerde onderbouwing van de benodigde investeringen, analyse van operationele kasstromen (o.a. uitvoeren opbrengstsimulaties, gevoeligheidsanalyses op prijsrisico’s) en de financiële structurering.

Om zeker te weten dat het project ook financieel haalbaar is, hebben we verschillende scenario’s m.b.t. de korte en lange termijn financiering met vreemd, achtergesteld of eigen vermogen, doorgerekend. Deze analyses hebben uiteindelijk geleid tot een beschikking van een SDE+ subsidie waarna we aankomende zomer de ontwikkeling kunnen afronden om vervolgens in het najaar van 2017 het Zonnepark Apeldoorn te kunnen bouwen.

Simple Share Buttons