Plan van aanpak windmolenpark

Gemeente Almere


Vraag aan ons
Hoe kan de gemeente Almere windmolens op een bedrijventerrein realiseren?

Contactpersoon

Gerwin Hop
Gerwin Hop
06 20 74 52 15 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Tags

zon & wind

Onze oplossing
Om windmolens te realiseren moet de gemeente veel verschillende stappen nemen. Wij schreven een praktisch plan van aanpak in de vorm van een stappenplan voor de gemeente Almere. Daarin kwam de ‘waarom’ vraag duidelijk naar voren. Een helder standpunt over de waarom vraag kan gebruikt worden om draagvlak onder belanghebbenden te creëren. Het stappenplan beschrijft ook de technische aspecten zoals de milieu effect rapportage, de ruimtelijke procedure en de kosten. Maar ook de financiële participatie van omwonenden en communicatie zijn beschreven in het stappenplan. Daarnaast adviseerde Over Morgen de gemeente of zij moest kiezen voor totale regie of voor een markt gestuurde aanpak.

Simple Share Buttons