Duurzame warmte voor 100.000 huishoudens

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Hoe kunnen we de warmte– en koudesystemen van Haagse bewoners en bedrijven verduurzamen? Dit is nodig, omdat Den Haag in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Warmtenet Den Haag

Contactpersoon

Gerwin Hop
Gerwin Hop
06 20 74 52 15 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

duurzame warmte

Onze oplossing
Over Morgen ondersteunt de Gemeente Den Haag met advies en projectmanagement om te komen tot een duurzaam warmtenet waar 100.000 woningequivalenten op zijn aangesloten.

We doen dat door:

  • het analyseren van kansrijke gebieden voor warmtenetten middels GIS;
  • het maken van aansluitconcepten voor verschillende typen woningen in Den Haag;
  • het opstellen van concepten voor bronnen en warmte infrastructuur;
  • financiële onderbouwing van de plannen en;
  • het ontwikkelen van een toekomstige organisatie voor het op te richten Haags Warmtebedrijf.

Achtergrond
De opgave om tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte- en koudevoorziening te komen is een van de grote opgaven voor onze hedendaagse samenleving. De opgave vereist een lange termijnvisie en politieke durf, ook omdat er zoveel verschillende en gevestigde belangen mee gemoeid zijn. Veel aandacht gaat uit naar de verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening, maar een gemiddeld huishouden verbruikt 3 tot 4 keer zoveel energie voor de verwarming dan voor haar elektriciteitsbehoefte. Voor heel Nederland is het aandeel energiegebruik voor warmte versus elektriciteit 40% vs. 24%  (bron: milieufederatie) Er zijn met warmte dus grote winsten te behalen.

Er treedt op afzienbare termijn een andere periode aan. Een periode waarin onze warmtevoorziening opnieuw moet worden “uitgevonden”. Gas zal nog heel lang meegaan als warmtebron, maar is eindig:

  • onze gasvoorraden raken uitgeput;
  • geopolitieke verhoudingen verschuiven en maken dat we graag een onafhankelijke warmtevoorziening krijgen/houden;
  • het verbranden van gas leidt tot de productie van CO2, waarvan we in Europees verband hebben afgesproken dat dat in 2050 niet meer het geval mag zijn (en in Den Haag in 2040).
Simple Share Buttons