Visie voor het Visio-terrein

Gemeente Grave en Koninklijke Visio


Vraag aan ons
Ondersteun in het opstellen van een visie voor het vrijkomende Visio-terrein in Grave, die de opmaat vormt naar een geleidelijke herontwikkeling. Een visie die ruimte geeft, prikkelt en enthousiasmeert.

Contactpersoon

Dave Alberts
Dave Alberts
06 47 66 69 91 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Grave en Koninklijke Visio

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Onze oplossing
De herontwikkeling zal langere tijd in beslag nemen en stapsgewijs tot stand komen. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van de overheid, markt en Graafse samenleving. Vanuit dit besef heeft Over Morgen in een open en interactief proces de visie uitgewerkt. Een visie met een gezamenlijke gedragen ambitie en koers. Maar ook een visie met voldoende flexibiliteit en ruimte voor nadere invulling. Bestaande en nieuwe stakeholders zijn vanaf het begin uitgedaagd, om mee te denken en te doen. Ambitie en doelstellingen staan op papier en de gebiedsontwikkeling gaat nu beginnen.

Simple Share Buttons