Versnellen verduurzaming corporatiebezit

Ymere


Vraag aan ons
Kan Over Morgen procesmanagement voor versnelde aanpak renovatieprojecten voeren en advies geven over innovatieve oplossingen voor verduurzaming van het bestaande bezit?

Contactpersoon

Maarten de Vries
Maarten de Vries
06 29 62 76 40 | mail

Opdrachtgever

Ymere

Tags

energie & klimaat

Ymere werkt samen met haar comakers Dura Vermeer en Hemera (combinatie Hemubo en ERA Contour) aan woningrenovaties in bewoonde staat. In verband met de toenemende focus op de verduurzaming van de bestaande voorraad ontstond begin 2016 de behoefte om versneld een groot aantal projecten op te starten. Bijbehorende doelstelling was om de doorlooptijd van de projecten significant in te korten, zodat er nog in 2017 kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

Over Morgen begeleidt het team dat de opdracht kreeg om in een treintje zoveel mogelijk projecten tot een haalbaarheidsbesluit te brengen. Doordat al deze projecten binnen één team worden uitgevoerd, is het mogelijk om het proces te optimaliseren. Dit leidt tot de gewenste versnelling zonder dat daarbij de kwaliteit in het gedrang komt. Door middel van innovatiesessies wordt gecontroleerd of de gemaakte inhoudelijke keuzes door het projectteam de juiste zijn. Hierbij kijken we of alle mogelijkheden die de snel veranderende markt binnen de verduurzaming van de gebouwde omgeving biedt, optimaal worden ingezet. Uitgangspunt vanuit Over Morgen voor deze sessies is het streven naar energieneutrale en dus aardgasloze gebouwde omgeving in 2050. Dat hoeft bij deze renovatie nog niet volledig te worden gerealiseerd, maar zaak is wel om nu vooral te kiezen voor ‘no regret’ maatregelen en desinvesteringen te voorkomen.

Simple Share Buttons