Verplaatsing pluimveehouder Hezelaar

Gemeente Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant


Vraag aan ons
Midden in het buurtschap Hezelaar ligt een economisch gezond vleeskuikenbedrijf. Het bedrijf wil ter plaatse uitbreiden, maar omwonenden hebben daar problemen mee. Zij ervaren overlast (geur, fijn stof, geluid) en vrezen gezondheidsrisico’s. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarom het urgentieteam van de provincie ingeschakeld in de hoop tot een oplossing te komen. De dialoog die hiermee op gang is gekomen, heeft geleid tot de gezamenlijke wens om de haalbaarheid van verplaatsing van het vleeskuikenbedrijf verder te verkennen. De betrokken partijen hebben Over Morgen hiervoor gevraagd.

Contactpersoon

Dave Alberts
Dave Alberts
06 47 66 69 91 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Over Morgen onderzocht in hoeverre verplaatsing, in combinatie met een integrale herontwikkeling, structurele verbetering kon brengen in de kwaliteit van de leefomgeving. Dit behelsde onderzoek naar de ruimtelijke context, de kansen voor bebouwing en landschapsverbetering en een zorgvuldige financiële doorrekening vertaald naar een grondexploitatie. Bovenal bestond ons werk echter uit het opzetten en organiseren van een zorgvuldig proces dat rekening hield met het sentiment en gebrek aan onderling vertrouwen.

Succes werd behaald door in kleine stappen vooruit te gaan en de resultaten met elkaar in transparantie te delen. Maar ook door eerlijk te zijn over de verwachtingen en de noodzaak om vanuit alle kanten bereidheid te tonen om concessies te doen, in plaats van naar elkaar te wijzen. Vertrekkend vanuit het kernteam zijn we het verhaal gaan uitdragen en uitleggen aan de achterban. Iedere vertegenwoordiger nam daarin zijn rol en wist het gemeenschappelijke doel te vertalen naar bereidheid om aan de oplossing mee te werken .

Met een financieel en ruimtelijk haalbare invulling, kwam een oplossing voor handen. Daarnaast werden belangrijke stappen richting bestuurlijke afhechting en het sluiten van grondverkoopovereenkomsten gezet. Provincie en gemeente kunnen hiermee verder om de daadwerkelijke verplaatsing rond te krijgen.

Simple Share Buttons