Verkoop WKO-installaties WoonInvest aan Eteck

Woningcorporatie WoonInvest


Vraag aan ons
Begeleid het verkooptraject van de twee warmtepomp installatie met warmte- en koudeopslag.

Contactpersoon

Peter-Paul Smoor
Peter-Paul Smoor
06 21 55 09 29 | mail

Opdrachtgever

Woningcorporatie WoonInvest

Tags

duurzame warmte

Vanwege de herziene Woningwet moeten corporaties in 2016 aangeven welke kernactiviteiten zij uitvoeren volgens de Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). WoonInvest heeft er mede daarom voor gekozen de exploitatie van de twee WKO installaties uit te besteden, zodat zij zich kan blijven focussen op het aanbieden van betaalbare huurwoningen. Over Morgen heeft samen met Huygen Installatie Adviseurs het verkooptraject begeleid.

Het proces is begonnen met WoonInvest inzicht te geven in de werking en het functioneren van de installaties en de jaarlijkse exploitatiekosten voor onderhoud, vergunningen, facturatie en beheer en de jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van warmte en koude aan huurders. Op basis hiervan is een reële raming gemaakt van de verkoopwaarde van de installaties. Hiermee was WoonInvest voorbereid op de prijs die door de markt betaald zou worden bij een aanbesteding en kon beleidsmatig de knoop worden doorgehakt de Energie BV te verkopen.

Er is gekozen het project aan te besteden. Omdat het een bestaand project betreft, is het essentieel de juiste informatie te verstrekken aan marktpartijen. Informatie is niet alleen inzicht in de demarcaties,  het functioneren en tarieven voor warmte en koude. Even belangrijk is om een duidelijke keuze te maken welke risico’s bij de markt worden gelegd en welke risico’s bij de woningbouwcorporatie blijven. Daarnaast was het ook de doelstelling om, indien mogelijk, de woonlasten van de huurders te verlagen.

De tender heeft uiteindelijk voor WoonInvest de gewenste bieding opgeleverd, met ook nog ruimte om de woonlasten voor de huurders te verlagen. Door de verkoop is WoonInvest geen warmteleverancier meer en heeft zij geen verplichtingen meer in het kader van de warmtewet. Daarnaast is het risico van het onderhoud en vervanging van de installatie geheel door Eteck overgenomen. Afgesproken is dat Eteck jaarlijks de (energie)prestatie van de installatie zal rapporteren aan WoonInvest.

Over Morgen heeft de waarde van de installatie bepaald, advies gegeven over de warmte en koude tarieven en mede geborgd dat de juiste informatie is verstrekt in de tender en de juiste technische en financiële contractuele afspraken tussen partijen zijn vastgelegd. Peter-Paul is graag bereid meer te vertellen over dit project, de gehanteerde aanbestedingsstrategie of andere vragen te beantwoorden rondom het outsourcen van energiezuinige installaties en Esco’s.

Simple Share Buttons