Verduurzamen 4000 woningen

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Hoe kan de gemeente Den Haag de duurzame verbetering van de particuliere woningvoorraad versnellen, zodat het streven van 20.000 duurzame renovaties in 2020 wordt behaald?

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

energie & klimaat

Onze oplossing
Voor het verduurzamen van de woningen, werken wij langs drie sporen aan een effectieve aanpak voor de lange termijn. In de eerste plaats verschuiven wij de focus aan de vraagkant van individuele woningen naar een gezamenlijke straataanpak met de buren. In de tweede plaats betrekken wij de aanbodzijde actief bij de verduurzamingsopgave; hoe kunnen zij het beste aangehaakt worden op de initiatieven in de stad en hoe kunnen we innovatie in de sector stimuleren? Tot slot brengen we vraag en aanbod samen, nemen we knelpunten weg die partijen ervaren, en zetten we een stevig netwerk op dat de duurzame woningverbetering van koopwoningen uitvoert.

Simple Share Buttons