Tools voor verduurzaming warmtevoorziening

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Geef de gemeente een goed bruikbare en eenvoudige tool om de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Geef op deze wijze concreet invulling aan de verduurzamingsopgave van de stad.

Contactpersoon

Michiel Wiggers
Michiel Wiggers
06 42 74 42 29 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

duurzame warmte

Onze oplossing
60% van de finale energievraag en 40% van de CO2 uitstoot in Nederland is afkomstig van verwarming. In de te realiseren verduurzamingsslag ligt een grote opgave rondom warmte. De gemeente Den Haag heeft een doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren moet zij zelf de regie nemen en niet langer wachten om aan de slag te gaan.

Samen met de gemeente hebben wij een warmte – koudekaart ontwikkeld (WKK). Deze WKK biedt de gemeente, op basis van goed verkrijgbare data (BAG-gegevens, energieverbruik en potentiële duurzame bronnen), letterlijk een goed beeld van welke verduurzamingsoptie op welke locatie het meest geschikt is. Bovendien helpt de kaart om met betrokken partijen, zoals woningbouwcorporaties en energieleveranciers, in gesprek te gaan om kansen en rollen in de verduurzaming van de warmtevoorziening te identificeren en realiseren. Op dit moment zijn op basis van de kaart een aantal gebieden aangewezen die het meest kansrijk zijn om aan te sluiten op een duurzaam gevoed warmtenet. Dit moet in eerste instantie leiden tot 100.000 aangesloten huishoudens in 2030.

Simple Share Buttons