Tijdelijke huisvesting Delftplein

Gemeente Haarlem


Vraag aan ons
De gemeente Haarlem heeft aan Over Morgen gevraagd om een financiële strategie te ontwikkelen die leidt tot een haalbare businesscase voor de zowel de gemeente Haarlem als Elan Wonen.

Contactpersoon

Frank Krabbe
Frank Krabbe
06 30 71 31 57 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Tags

financiële sturing

De gemeente Haarlem heeft te maken met lange wachtlijsten voor sociale woningbouw. De Haarlemse woningmarkt voor sociale huurwoningen zit al heel lang op slot. Er is weinig doorstroming. Mede door de taakstelling voor huisvesting van statushouders zou de wachtlijst voor sociale woningbouw alleen maar toenemen indien er geen extra woningen worden gerealiseerd. Om dit voorkomen hebben de gemeente Haarlem en Elan Wonen besloten om 80 tijdelijke appartementen en 80 studio’s op het Delftplein te realiseren. 50% van de woningen wordt beschikbaar gesteld voor statushouders, de overige 50% worden beschikbaar gesteld voor de reguliere woningzoekende in de gemeente Haarlem.

Over Morgen heeft een businesscase opgesteld voor de totale ontwikkeling. Hierin zijn de kosten bouw- en woonrijp maken, investeringskosten tijdelijke woningen, exploitatiekosten en huuropbrengsten opgenomen voor een periode van 15 jaar. Om tot een haalbare businesscase te komen is een strategie ontwikkeld hoe de gemeente Haarlem en Elan Wonen de locatie Delftplein over 15 jaar gaan invullen.

Op basis van de financiële strategie hebben de gemeente Haarlem en Elan Wonen medio 2016 ingestemd met de realisatie van 160 tijdelijke woningen en 4 maatschappelijke ruimtes op het Delftplein. Na besluitvorming en de procedure van de omgevingsvergunning is Elan Wonen met de realisatie van het project gestart. Het project vordert snel. Naar verwachting zullen de eerste bewoners deze zomer hun nieuwe woning betrekken.

Simple Share Buttons