Spoorboekje De Ronde Venen Klimaatneutraal 2040

Gemeente De Ronde Venen


Vraag aan ons
Breng in beeld wat de ambities om De Ronde Venen een klimaatneutrale gemeente te laten zijn voor 2040 precies inhouden. Welke bestuurlijke keuze's moeten gemaakt worden en wat moet voorbereid worden om de nodige resultaten te behalen.

Contactpersoon

Jeroen Roeloffzen
Jeroen Roeloffzen
06 42 70 41 08 | mail

Opdrachtgever

Gemeente De Ronde Venen

Tags

energie & klimaat

Op basis van onze energie en duurzaamheidskennis hebben we een factsheet ‘Energietransitie De Ronde Venen’ opgesteld, waarin op een visuele manier is uitgelegd waar de gemeente nu staat als het gaat om duurzame energie en welke transitie in energie besparen en het opwekken van energie noodzakelijk is. Op basis van deze inzichten is samen met de gemeentelijke organisatie een spoorboekje De Ronde Venen klimaatneutraal opgesteld, waarin het waarom, het wat en het hoe van deze opgave worden benoemd. De factsheet is daarnaast gedeeld met een aantal koplopers (bewoners en bedrijven) uit de gemeente en de resultaten hiervan zijn mede input geworden voor het opgestelde spoorboekje. Met het spoorboekje in de hand is besluitvorming gebaseerd op feiten en ruimtelijk consequenties goed mogelijk.

Simple Share Buttons