Slotermeer naar betere leefbaarheid

Woningcorporatie Rochdale


Vraag aan ons
Reik vanuit een integrale blik op de ontwikkelingen in Slotermeer ideeën en aanpakken aan die bijdragen aan de verbetering van het imago en de leefbaarheid in Amsterdams Slotermeer.

Contactpersoon

Feddo Zielstra
Feddo Zielstra
06 19 19 22 29 | mail

Opdrachtgever

Woningcorporatie Rochdale

Tags

gebiedsvernieuwing

Slotermeer kent een rijke historie. Gebouwd als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935, met veel aandacht voor zichtlijnen, groenstructuur en bereikbaarheid. Zo ook de Dobbebuurt, Struyckenkade en Lodewijk van Deysselbuurt. Sinds het uiteenvallen van corporatie Far West en de komst van de economische crisis is de stedelijke vernieuwing in deze buurten en investeringen in het bestaande vastgoed uitgesteld. Rochdale heeft tegelijkertijd grote ambities voor deze buurten en wil door verbeteringen aan haar bezit de buurten aantrekkelijker en leefbaarder maken.

Over Morgen stelt gebruikers voorop: een wijk verandert door haar inwoners. Ingrepen van zowel gemeente als Rochdale kunnen de leefomgeving van Slotermeer prettiger maken. De vraag is echter welke ingrepen dit precies bewerkstelligen. Over Morgen helpt Rochdale in hun keuzeproces voor deze ingrepen door het opstellen van een kansenkaart. Op basis van geografische informatie en kwalitatieve informatie is het mogelijk een toekomstbeeld van Slotermeer te schetsen. Vervolgens kan door middel van participatie, samenwerking met stakeholders, placemaking en gebiedsmarketing het imago en de leefbaarheid van de drie buurten in Slotermeer worden verbeterd.

 

Simple Share Buttons