Slimme inzet participatie en communicatie

Gemeente Naarden en De Alliantie


Vraag aan ons
Ontwerp en begeleid een participatietraject voor de herontwikkeling van een gebied gelegen in een woonwijk van Naarden.

Contactpersoon

Mirte van der Vliet
Mirte van der Vliet
06 41 43 20 07 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Naarden en De Alliantie

Tags

vitale centrumgebieden

Onze oplossing
In Naarden willen de gemeente Naarden, woningcorporatie De Alliantie en het Wellantcollege een gebied integraal herontwikkelen. Het gebied ligt in een bestaande woonwijk, met kritische en mondige bewoners. De partijen stelden Over Morgen de vraag om het participatieproces op te zetten en te begeleiden. Over Morgen is gestart met een strategie voor de participatie en communicatie. Hiervoor hebben we allereerst gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de betrokken organisaties en in het gebied. Op basis van deze gesprekken hebben we een aanpak opgesteld en vanuit verschillende rollen uitgevoerd. Het ene moment als procesbegeleider, het andere moment als strateeg en adviseur van onder andere de wethouder en projectleider en ten slotte ook als facilitator van interactieve bijeenkomsten en producent van communicatiemiddelen. Wat betreft de concrete middelen hebben we tijdens het traject onder andere inloopbijeenkomsten  en werksessies georganiseerd, nieuwsbrieven verzorgd en een interactieve projectwebsite gelanceerd en onderhouden. De respons van bewoners hebben we telkens weer vertaald in adviezen voor de voortzetting of bijstelling van het proces. Strategie en uitvoering gingen hand in hand. Communicatie en participatie, van strategie tot uitvoering.

Simple Share Buttons