Servicepunt Duurzame Energie

Provincie Noord-Holland


Vraag aan ons
Geef het Servicepunt Duurzame Energie vorm dat op regionaal niveau zowel gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, energiecollectieven en eventuele andere stakeholders helpt bij het versnellen van de regionale energietransitie.

Contactpersoon

Jeroen Roeloffzen
Jeroen Roeloffzen
06 42 70 41 08 | mail

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Tags

duurzame warmte

Samen met onze partner Andersson Elffers Felix (AEF) hebben we ervoor gekozen om het Servicepunt als programmaorganisatie in te richten en langs drie programmalijnen te laten werken:

  1. Faciliteren
  2. Initiëren & aanjagen
  3. Leren

In de werklijn faciliteren zorgen wij actief en reactief voor het delen van kennis en beantwoorden wij vragen die gesteld worden. Focus ligt daarbij op het vraagstuk hoe de provincie zonder aardgas voorzien gaat worden in haar warmtevraag. De werklijn initiëren en aanjagen gaat een stap verder en in deze werklijn ontwikkelt het servicepunt samen met onder andere gedragswetenschappers aanpakken en projecten die actief in Noord-Holland worden uitgezet en  uitgevoerd. Bij succesvolle toepassing is opschaling aan de orde. De laatste werklijn Leren is vooral bedoeld om in korte cycli goed te beschouwen welke aanpakken en ondersteuning werken en daarvan te leren om verbeteringen aan te brengen bij volgende projecten.

Deze drie werklijnen worden ondersteund door actieve communicatie en aanwezigheid bij tal van reguliere netwerken en bijeenkomsten in de regio.

Het loket wordt bemand door een programmaleider, twee vaste projectleiders en een projectsecretaris en waar nodig wordt specifieke expertise ingebracht. Er is een vaste samenwerking met de Hogeschool van Utrecht als het gaat om de gedragswetenschappelijke kennis en inbreng.

Meer informatie is ook te vinden op http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

Simple Share Buttons