Revitalisering de Valuwe

Gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland


Vraag aan ons
De gemeente Cuijk en Mooiland hebben aan Over Morgen gevraagd om een rol als intermediair te vervullen in de revitalisering van woonwijk de Valuwe.

Contactpersoon

Frank Krabbe
Frank Krabbe
06 30 71 31 57 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Over Morgen geeft in opdracht van zowel de gemeente Cuijk als Mooiland sturing aan het revitaliseringsproces. Het proces is opgesplitst in een fysiek en sociaal deel waarbij sterk gestuurd wordt op onderlinge afstemming. Over Morgen heeft zich afgelopen jaren in het bijzonder op het fysieke deel van de revitalisering gericht. Onderdeel van onze advisering was het creëren van samenwerking tussen gemeente Cuijk en Mooiland, algehele processturing en procesbewaking van het project, overall financiële sturing van het project revitalisering de Valuwe en optimaliseren van de grondrouting tussen partijen.

In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Cuijk, Mooiland en de wijkraad de Valuwe. Hierin zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen opgenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst vormt de basis voor de verdere samenwerking tussen gemeente Cuijk en Mooiland.

In fase 1 zijn reeds 36 appartementen en 10 grondgebonden woningen gerealiseerd. In fase 2 is het winkelcentrum gerenoveerd waarbij een grote supermarkt is gevestigd. Tevens zijn er 26 appartementen en 11 grondgebonden woningen gerealiseerd. De St. Joseph kerk is aangekocht en wordt op dit moment getransformeerd tot een multifunctionele accommodatie. Fase 3 is op dit moment in afbouw. Medio 2017 worden 58 huurwoningen opgeleverd. Daarnaast worden 6 vrije sectorwoningen in de verkoop gebracht om de samenstelling van de wijk te verbeteren. Fase 4, de laatste fase van de revitalisering, betreft de realisatie van 40 huurwoningen en 11 koopwoningen. Deze wordt op dit moment opgestart, het sociaal plan is inmiddels van kracht.

Begin 2017 hebben de gemeente Cuijk, Mooiland en de Wijkraad de Valuwe een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder de bewoners van de Valuwe. De resultaten hiervan zijn positief. Het imago is verbeterd en de bewoners van de Valuwe voelen zich weer veilig in zijn hun eigen leefomgeving. Zowel fysiek als sociaal heeft de wijk de Valuwe een kwaliteitssprong gemaakt. Een wijk om trots op te zijn!

Simple Share Buttons